mail arrangementer supervision E-gruppe nyviden fagligt stof debat vedtægter bestyrelse generalforsamling
forside indmeldelse medlemmer institutioner links søg

Indhold


For unge

For idrættens folk

Genrel information

Forskning

Faglige organisationer

Nordiske tidsskrifter

Internationale tidsskrifter


til forsidenLinks
Tidligere hjemmeside
Du befinder dig nu på selskabets tidligere hjemmeside, som vi har bevaret dele af,
da den indeholder en mængde fagligt stof, som mange medlemmer har ønsket at kunne tilgå.


Denne side bliver ikke længere opdateret.


For unge

www.netstof.dk
Netstof.dk tilbyder information og rådgivning om rusmidler til unge mellem 15 og 24 år, som har et (problematisk) forbrug af rusmidler.
Netstof.dk er til udgangen af 2015 finansieret med projektmidler fra Socialstyrelsen og drives af et konsortium bestående af Slagelse Misbrugscenter og Center for Digital Pædagogik i Aarhus.
 

Generel information

www.brugerforeningen.dk Interesseorganisation for aktive stofmisbrugere

www.psykologkontakt.dk Universitetsuddannede psykologer, som tilbyder samtaleterapi.

www.vfcudsatte.dk Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte

www.sundhedshaj.dk Guide til sundhed, medicin, sygdom, graviditet mv.

www.hope.dk Find bl.a. behandlingsmuligheder for alkoholafhængige og deres pårørende.

http://www.benzoinfo.dk Information til brugere af benzodiazepiner, nervepiller, sovepiller m.vsidens topForskning

Forskning og udvikling indenfor misbrugsområdet:
www.bks.no

Center for Rusmiddelforskning
www.crf.au.dk
Centeret udgiver fire gange om året et Nyhedsbrev, som alle kan få tilsendt kvit og frit.
Bliv abonnent ved at maile til centeret på
crf@au.dk

Hjemmesiden for "Motivational Interviewing":
www.motivationalinterview.org


sidens topFaglige organisationer


Dansk Psykolog Forenings hjemmeside
www.dp.dk

Læger, der arbejder med stofmisbrug, kan optages i Dansk Selskab for Addiktiv Medicin.
Andre faggrupper kan optages som associerede medlemmer
www.dsfam.dk

Sygeplejersker, som er beskæftiget med sygepleje indenfor primær-, sekundær- og socialsektoren samt kriminalforsorgen og private behandlingstilbud, kan optages som medlemmer. Kræver medlemskab af Dansk Sygeplejeråd,
Dansk Selskab for Addiktiv Sygepleje


sidens topNordiske tidsskrifter med relevans for stofmisbrugsområdet:


Stof
STOF er et fagblad. Artiklerne i STOF går mere i dybden med emnerne end man gør i dagspressen.
Formålet med STOF er at bygge bro mellem forskning og praksis og mellem mennesker med forskellige fagområder. Redaktionen har som overordnet målsætning at søge at fremme vidensudvikling og erfaringsudveksling.
STOF har eksisteret i 10 år. Fra 1997 – 2001 blev STOF udgivet af det nu nedlagte Narkotikaråd. STOF genopstod i 2003 og kører i sin nuværende form på femte år.

På bladets hjemmeside finder du den største samling faglige artikler om narkotika, afhængighed, misbrug, behandling, forebyggelse m.m.  - på dansk.
Alle STOF's udgaver fra 2003 til i dag er nu tilgængelige på sitet  - såvel blad for blad, som artikel for artikel.

Et must for alle som arbejder med narkotikamisbrug.
www.stofbladet.dk

Psykiatrinyt:
Kvartalsvis. Er meget oplysende i forhold til kommende arrangementer/høringer også indenfor misbrugsområdet. Abonnement fås ved henvendelse på tlf. 3929 3909 (billigt!)


Nyhedsbrev fra center for Rusmiddelforskning:
Udgives kvartalsvis. Tilsendes gratis.
Redaktion: Dorte Hecksher, Helle Dahl, og Tine Nok


Social Kritik:
Udkommer kvartalsvis. Har udgivet i hvert fald to temanumre om stofmisbrug.

http://www.socialkritik.dk/

Rus & avhengighet
Universitetsforlaget
Postboks 2959 Tøyen
0608 Oslo
www.rus.no

Nogle biblioteker har en betalt adgang til fuldtextartikler. Dette gælder f.eks. Statsbiblioteket i Århus, hvor du kan logge på og hente artiklerne direkte.


sidens topInternationale tidsskrifter med previews eller artikler online:

European Addiction Research
Basel
Udgivet fra 1995. Tidsskriftet findes på DNLB
For elektronisk preview se:
www.karger.ch/journals/ear/ear_jh.htm

Journal of Psychoactive Drugs
Established in 1967 by David E. Smith, M.D., founder and medical director of the Haight-Ashbury Free Clinics, the Journal of Psychoactive Drugs (ISSN 0279-1072) is an authoritative quarterly periodical containing timely information of a multidisciplinary nature surrounding the use and abuse of psychoactive drugs.
www.hafci.org
sidens top

til forsiden