mail arrangementer supervision E-gruppe nyviden fagligt stof debat vedtægter bestyrelse generalforsamling
forside indmeldelse medlemmer institutioner links søg

PDF-dokumenter


For at læse
pdf-dokumenter skal du bruge Acrobat Reader fra Adobe. Programmet er gratis og kan downloades ved at klikke >>>IndholdKurser: PowerPoints, læsestof og bilag

Narkotikarådets publikationer

Behandlingsmanualer

Oplæg

Referater

Artikler og anmeldelser

Rapporter

Høringssvar


sidens top

til forsidenFagligt stof
Tidligere hjemmeside
Du befinder dig nu på selskabets tidligere hjemmeside, som vi har bevaret dele af,
da den indeholder en mængde fagligt stof, som mange medlemmer har ønsket at kunne tilgå.


Denne side bliver ikke længere opdateret.


Faglige artikler og
PowerPoint-præsentationer, læsestof, bilag etc. fra selskabets arrangementer


Temadag om tilknytningsmønstre
27/11/2014
V/Sarah Daniel
PowerPoints
Workshop om intensiv korttids psykoterapi
v/Jon Frederickson
15. okt. 2013
PowerPointPræsentation
Konference om klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet, 5. og 6. sept. 2013

Peter Gøtzsche
Dødelig medicin og organiseret kriminalitet
Se et lignende oplæg på YouTube

Silas Houlberg
afventer

Birgitte Schaumann

afventer

Lotte Sønderby

Evidensbaserede diagnoser i misbrugsinstitutionerne (PowerPoint)
10 ting forskningen hart lært oss om rus og avhengighet (pdf-format)
Seven alternatives to evidence based medicine (pdf-format)
Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling-servicestyrelsen (pdf-format)
hvad sker der nu? (pdf-format)
Metaanalyser som grundlag for evidensbaseret misbrugsbehandling (pdf-format)

Susanne Bargmann
Handouts kan downloaades på Susannes hjemmeside

Heidi Mouritsen
afventer
Konference om klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet, 3. og 4. sept. 2012

Susanne Huynh
Udredningsforløb (pdf-format)
Screeningtestredskaber (pdf-format)

Steen Guldager
Anamnesens betydning (pdf-format)Temadag om
Internetbaseret misbrugsbehandling
22. juni 2012

Anne Sophie Bauers PowerPoints
Peter Tossmanns PowerPointsSCID II
Kursus i brugen af SCID-II til diagnosticering
af personlighedsforstyrrelser
18. og 19. juni 2012

John Thofts PowerPoints

Flg. artikler er ikke direkte relaterede til SCID II, men stillet til rådighed af John Toft, til inspiration:
Psykoterapeutisk dagbehandling af svært personlighedsforstyrrede patienter (pdf-format)

A 2-year follow-up of mentalization-oriented group therapy
following day hospital treatment for patients with personality disorders
(pdf-format)

Outcome of a psychotherapeutic programme
for patients with severe personality disorders
(pdf-format)Konference om klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet, 22. og 23. sept. 2011

Helge Børven:
MEI-screener
Orientering

Helle Lindgaard & Lise Wiemann
Det relationelle aspekt

Birgitte Thylstrup
Behandling af antisociale personligheder
”What works for Whom?”
Kursus i
Mentaliseringsbaseret udredning og differentieret behandling.
Jens Hardy Sørensen
PowerPoints:
Første undervisningsdag:
Mentaliseringsbaseret_udredning_og behandling
Reading the Mind in the Eyes
(pdf-format)

PowerPoints:
Anden undervisningsdag:
Hvordan_maaler_man_psykosociale_ressourcer
Mentalisering_fra_teori_til_behandlingspraksis_del_1
Mentalisering_fra_teori_til_behandlingspraksis_del_2ADHD udredning i misbrugsbehandling
- viden, metoder og praksis
Dorte Damms PowerPoints (pdf-format)Konference om klinisk psykologisk praksis
på misbrugsområdet, 20. og 21. sept. 2010

Bruce Alexander:
Rat Park
- download PowerPoints
Defining Addiction Painless - download PowerPoints
Clinical Interventions - download PowerPoints
Se Eriksons skema

Erik Huper:
Strukturændringer og psykologens roller, udfordringer
og dilemmaer i den sammenhæng -
download PowerPoints

Mette Toft Nissen

Skemafokuseret terapi - download PowerPoints
OBS:
Mette gør opmærksom på, at Dr. Jeffrey Young kommer til København og laver en workshop den 12-13 nov. 2010. Det er godkendt ift. specialistuddannelsen. Man kan tilmelde sig ved Cektos (Center for Kognitiv Terapi og Supervision tlf.: 55734849) se evt. mere på deres hjemmeside

Bente Stenfeldt Riddersholm
Erfaringer fra en pårørendegruppe - materiale kan downloades her, så snart det er scannet.

Kursus i ADHD og misbrug, 18. nov. 2009
Glennie Marie Almers PowerPoints (pdf-format)

Konference om klinisk psykologisk praksis på misbrugsområdet, 1. og 2. okt. 2009

Steen Guldager:
Klinisk Konference 2009.pptx
MINI 5.0.0 dansk.pdf

Lotte Sønderby:
Misbrugspsykologernes årsmøde.ppt
selvværdsarbejde.doc

En god kollega til Lotte har lavet disse to oversigter, hvori man ved at sætte krydser, når man har et kursus, kan se, hvor mange kurser der mangler:

Se psykoterapi
og psykopatologi

Jörg Albers:
odense_results.ppt
JA_odense_first_issue_2009.ppt

Casper Aaen
Introduktion til dialektisk adfærdsterapi og misbrugsbehandling.ppt

Birgitte Thylstrup
Jubilæum_2009

Liese Recke
oplæg_psyk.pdf

Helge Børven
Vi afventer materiale.

Motivationsterapi i systemisk / narrativ kontekst
11. og 12. marts 2009

PowerPoint-præsentation
Neurologiske aspekter
ved misbrug af alkohol og stoffer
28-01-09
Louise Meldgård Bruun's hand outs
Psykologers guidning af tværfaglige behandlere
på basis af klientens personlighedsmønster
22-01-2009
Per Nielsens hand outs
Seminar om klinisk psykologisk praksis på misbrugsområdet, 11. og 12. sept. 2008

Birgitte Thylstrup.
Center for Rusmiddelforskning.
Motivationsarbejde/dobbelt diagnose

Kirsten Mandøe
Misbrugscenter Herning
Efterbehandling

Helle Lindgård
Selvstændig konsulent
Arbejde med pårørende

Poul Nordenlund Christensen
Privatpraktiserende
Fra straf og kontrol til (Miljø)behandling:
Forside
Indholdsfortegnelse
Rapporten - tilrettet 120808
Bilagsfortegnelse 11808
Bilag 1 pouls cv
Bilag 3 STATISTIK AFGANG 98-06
Bilag 4 - HÅNDBOG
Bilag 5 - Ansøgning om optagelse på Kontrakten
Bilag 6 - Faste møder for indsatte og ansatte 23 8 07
Bilag 7 - Kontraktblanket
Bilag 14 - personaleover anonymiseret

Steen Guldager.
Fredericia Kommune.
Brugere med lettere til moderate psykiatriske problematikker

Silas Houlberg
Stofrådgivningen
Misbrugere med ADHD:
ADHD - Når helikopteren ikke kan lette
ADHD i praksis

2 dages kursus i
Neuroaffektiv, psykodynamisk psykoterapi.
- om affektregulering, d. 24. og 25.04.08


Jens Hardy Sørensens overheads - (pdf-format):

hardy1 (1,2 Mb)
hardy2 (5,5 Mb)
hardy3 (4,7 Mb)
hardy4 (1,4 Mb)
hardy5 (1,5 Mb)
hardy6 (2,4 Mb)

Download hæftet (pdf-format):
PSYKOLOGISK BEHANDLING
Grundlag, metode & effekt
Det teoretiske grundlag for det psykoterapeutiske arbejde
og klassifikation af klientgruppen ved CETT Region Syddanmark
Af Jens Hardy Sørensen • Februar 2007


Seminar: Self-change from addiction
- at komme sig uden behandling, 10. dec. 2007


Referat af dagen:
Mette Juul:
Self-change from addiction - (pdf-format)


Baggrundsmateriale:

Dorte Hecksher:
"
Når misbrug og afhængighed går over" - (pdf-format)

David Best et. al:
Addiction careers and the natural history of change - - (pdf-format).

Jan Blomqvist:
Sweden’s “War on Drugs” in the Light of Addicts’ Experiences - (pdf-format)


PowerPoint præsentationer:

Dr. David Best
The end of addiction careers

Eric Allouche
Mikro–hjælp

Dorte Hecksher
Gravide misbrugere og ’self-change’?

Jan Blomqvist
Some core findings in research on self-change and some implications for practice
Seminar om klinisk psykologisk praksis på misbrugsområdet, 11. og 12. okt. 2007

Silas Charlotte Houlberg:
Motivation i forhold til misbrug - umotiverede unge (PowerPoint)

Søren Søberg Hansen:
Implementering af assessment ved dobbeltdiagnose (PowerPoint)

Dorte Hecksher
Gravide kvinder med misbrug (PowerPoint)

Helge Børven
Intellektuelle forudsætninger som rammebetingelse for behandling (Pdf-arkiv)


Afventer materiale fra:

Albert  Diekmann
Kvalitetssikring

Anna Marie Sass
Psykologernes rolle og funktion i visitationskonferencer
Materiale til Introdutionskursus 2006:
Download Helle Kjærs PowerPoint-præsentationer:
Selvets udvikling
Skam
Relationsbehandling
Struktureret tilbagefaldsforebyggelse
Materiale til Assessmentkursus 06/07

Torben Østergård
Undervisning d. 23/03/2007
Download præsentation (pdf-format)

Nicole Rosenberg

Undervisning d. 11/01/2007
Download PowerPoint
præsentation1

Morten Hesse:
Undervisning d. 01/12/2006
Download PowerPoint
Præsentation1
Download exel regneark:
DIP-Q omregningsark med kriterier og CAGE
URICA
Download Word-dokumenter:
FAST
DIP Q 3
De 10 opmærksomhedspunkter


Morten Hesse:
Undervisning d. 16/11/2006
Download præsentation (PowerPoint-format) om måling af misbrug
Download Word-dokumenter:
CAGE og DAST
Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol Scale
COWS worksheet
DAST 10
SEVERITY OF DEPENDENCE SCALE
UNIVERSITY OF RHODE ISLAND CHANGE


Birgitte Brun:
Undervisning d. 15/11/06
Download præsentation (PowerPoint-format)
Download Psykologisk undersøgelsesmetodik - diagnostisering af patienter med misbrugsproblematik (pdf-format)
Materiale til seminar om klinisk psykologisk praksis på misbrugsområdet
afholdt mandag d. 23 og tirsdag d. 24 oktober 2006

Ragnar Stefánson.
Behandling i Renbæk Statsfængsel/Alf i praksis
download præsentation (pdf-format - 5,1 Mb)

Birgitte Thylstrup
Behandling af dobbeltdiagnoser set fra brugerperspektiv - hvad motiverer og hvad gør ikke?
download præsentation (pdf-format - 3,1 Mb)

Morten Hesse
De fleste psykiske problemer er helt eller delvis uafhængige af misbruget og kræver selvstændig behandling
download præsentation (pdf-format - 157 Kb)

Helle Kjær
Skamproblematikker i et misbrugsperspektiv
download præsentation (pdf-format - 219 Kb)

Rikke Lyngdam Pedersen og Louise Østergaard
Anvendelige systemiske og narrative teknikker i arbejdet med stofbrugende forældre og gravide
download præsentation (pdf-format - 140 Kb)

Peer Nielsen
Behandling af mænd, som har volds- eller aggressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner
download præsentation (pdf-format - 3,6 Mb)

Jens Wraa Laursen
Den kognitive misbrugsmodel - redskab til kortlægning og tilbagefaldsforebyggelse med gennemgang og demonstration.
download præsentation (pdf-format - 936 Kb)

Eric Allouche
Hvad er meningen med misbrugsbehandlingen
Download artikel (pdf-format - 17 Kb)Materiale til medlemsmødet afholdt i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling 10. februar 2006 kl. 13-15

Stephen Austin, Afdeling M., Center for Kognitiv Terapi,
Skt. Hans Hospital:

Miljøterapeutisk behandling af dobbeltdiagnoser:
Hvilke faktorer er afgørende for behandlingen?
download overheads:(som
PowerPoint-dokument) (som pdf-dokument)Materiale til seminar om klinisk psykologisk praksis på misbrugsområdet
afholdt torsdag d. 10. november 2005


Stephen Austin, Afdeling M., Skt. Hans Hospital:
Behandling af lavt selvværd i dobbeltdiagnose patienter
download overheads:(som
PowerPoint-dokument) (som pdf-dokument)

John Falkenberg, Fremtiden:
Holdninger i den værdsættende samtale
download overheads:(som
PowerPoint-dokument)

Jörg Albers, Sydgården:
Cue Exposure Treatment
download overheads:(som
PowerPoint-dokument) (som pdf-dokument)
download vejledning:(som Word-dokument) (som pdf-dokument)
download effektundersøgelse:(som
Word-dokument) (som pdf-dokument)
Materiale til medlemsmøde i forb. med GF. 2005
"Focus på børne- og familieperspektivet i alkoholbehandlingen"

Download Helle Kjærs
PowerPoint-præsentation
Patricia Stenners overheads er endnu ikke modtaget.

Litteratur:
"Børn der vokser op i familier med misbrug" Frid. A Hansen,
Sundhedsstyrelsens publikation. Kan bestilles hos Sundhedsstyrelsen.
"Modelprojekt, børn i misbrugsfamilier" Mappe om projektet i Fyns amt,
indeholder handlevejledninger. Kan også bestilles hos Sundhedsstyrelsen.
sundhed@schultz.dk
eller pr telefon 7026 2636
Sidstnævnte kan også downloades fra
www.fyns-amt.dk/alkoholfamilier elller
www.sst.dk
Materiale til workshop i anvendelsen af DIP-Q
9. juni 2004

For maksimalt udbytte af kurset anbefaler vi følgende:Overheads fra selskabets temadag om
personlighedsundersøgelse i misbrugsbehandling
18. november 2003

Download oplægsholdernes overheads
Claus Werchmeister, psykolog ved retspsykiatrisk afsnit, Psykiatrisk Hospital Riisskov:
Personlighedsundersøgelser. Metodologiske og kliniske spørgsmål

DOWNLOAD OVERHEADS
PDF-format

Morten Hesse, psykolog, PhD-studerende, Center for Rusmiddelforskning.
Psykometriske egenskaber ved DIP-Q

DOWNLOAD OVERHEADS
PowerPoint-præsentation

Per Nielsen og Helle Bay-Valdan, begge psykologer ved Ringgården:
Brug af MCMI som undersøgelsesmetode ved misbrug

DOWNLOAD OVERHEADS (Helle Bay-Valdan)
Word-dokument

OVERHEADS ikke modtaget (Per Nielsen)

Mads Uffe Pedersen, psykolog, leder af Center for Rusmiddelforskning:
Femfaktormodellen ved misbrug

DOWNLOAD OVERHEADS
PowerPoint-præsentation

Michael Jourdan, filosof:
Person-lighed eller person-forskel - undersøgelse af personligheden, filosofisk set.

ingen OVERHEADS
Til Kurset "Psykologer i behandlingen af stofmisbrug: hvad er vigtige fokuspunkter"
v/ cand.psych., ph.d. Mads Uffe Pedersen, leder af
Center for Rusmiddelforskning
Mandag d. 25.11. 2002.

Download overheads:
som PowerPoint-præsentation
som
pdf-dokument


til kusus i kognitiv misbrugspsykologi v/ psykolog Morten Hesse
Torsdag og fredag den 11 og 12 maj 2000:

Hvad er kognitiv adfærdsterapi for misbrug (artikel)

Vurdering af samtale med behandler (skema)

Vurdering af gruppeterapeutiske teknikker (skema)

DTCQ-8 - The Drug Taking Confidence Questionnaire (skema)

Socrates - The Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale (skema)


Narkotikarådets publikationer

Metadonrapporten 1998 (pdf-dokument) (November 2002)
Behandlingsmanualer

Liese Recke og Morten Hesse:
Behandlingsmanual
- baseret på kognitiv-adfærdsterapi

Introduktion
Dette er en arbejdsbog i forebyggelse af tilbagefald. Den er først og fremmest tilegnet de mennesker, der har besluttet sig til at forsøge at klare et problem med afhængighed af illegale stoffer, alkohol eller psykoaktiv medicin. Bogen er dog ikke en decideret selvhjælpsbog. Vi forestiller os, at bogen anvendes som en del af en større behandlingsindsats i et samarbejde mellem klient og behandler.

Indholdet er baseret på tilgængelig forskning i misbrug og afhængighed, og er udviklet så den møder behovene hos forskellige mennesker med afhængighedsproblemer. Som overskriften illustrerer, hviler den overordnede teoretiske indgang til bogen på begrebet tilbagefaldsforebyggelse. Senere i første kapitel vender vi tilbage med en uddybning.
Der er på nuværende tidspunkt ikke udgivet dansksproget litteratur om tilbagefaldsforebyggelse efter denne model, men vi henviser i litteraturlisten til de vigtigste engelsksprogede bøger om emnet.

Forfatterne ønsker at takke Ditte Løjborg fra Københavns Amts Behandlingscenter for velvillig assistance vedrørende layout.

Med hensyn til manualens omfang er den pt. juni 2004 planlagt til at omfatte 10 kapitler. Flere kapitler kan imødeses, efterhånden som vi får dem færdiggjort.

Alle kapitler er formateret som pdf-dokumenter. Det betyder at du skal anvende programmet
Acrobat Reader for at læse og printe dem.

Kapitel 1: Introduktion
Kapitel 2: Personlig stof- og alkoholpolitik
Kapitel 3: Kriseplaner
Kapitel 4: Kortlægning af personlige højrisikosituationer
Kapitel 5: Trang og fristelser
Kapitel 6: Følelser
Kapitel 7: Personlig styrke
Kapitel 8: Kontrol og selvbestemmelse
Kapitel 9: Kommunikation


Morten Hesse:
Social færdighedstræning (pdf-dokument) (april 2002)
En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej.
Oplæg

Den norske professor i kriminologi, Nils Christie, var i Danmark 09/09/05 for
at deltage i en lokal narkotika-"dugnad"
på Vesterbro.
Dugnad er et norsk ord, som betyder, at landsbyen samles for at rejse et fælles hus, løse en konflikt eller i fællesskab løfte en opgave. Alle bidrager med det, de kan. Se mere på
www.dugnad.dk

I den forbindelse holdt han en forelæsning om blandt andet den danske narkotikapolitik.
Download foredraget her (pdf)

Nils Christie er måske mest kendt i Danmark som medforfatter af bogen "Den gode fiende", som kom i tredje reviderede udgave i 2003.
Man kan læse mere om Nils Christie på
http://folk.uio.no/christieMorten Hesse
Hvad er misbrug i praksis
oplæg holdt i Landstinget for Kirkens Korshær d. 11.11.2004
Download original
PowerPoint præsentation
Download som
Acrobat dokument (pdf)Nordisk Psykolog Kongres 2004, 18. - 20. August
Oplæg
v/ psykolog Morten Hesse og psykolog Birgitte Thylstrup

Abstract (pdf-dokument)
Præsentation (PowerPoint-dokument)Morten Hesse
Personlighedsforstyrrelser (juni2003)
Download original
PowerPoint præsentation (med animationer)


Morten Hesse
Model for udvikling af depressionssymptomer (pdf-dokument) (december 2002)
Download original
PowerPiont præsentation (med animationer)
Oplæg til selskabets julefrokost


Morten Hesse, Frederiksborg Amt & Liese Recke, Århus Amt:
Behandling og effektivitet (pdf-dokument) (marts 2002)
Oplæg til temadag 14/3/02 om "Misbrugsbehandling, måling og kvalitet"
om registrering og dokumentation i misbrugsbehandlingen i Amtsrådsforeningens regi.
Link til referatet af temadagen står under referater på denne side.


Socialministeriet
Det fælles ansvar (pdf-dokument) (marts 2002)
Regeringens handlingsprogram for de svageste grupper (herunder misbrugere) - Udgiver: Socialministeriet 2002
Referater

Helge Børven
KICKSTART - en konference om metadon og arbejde (pdf-dokument) (december 2002)

RESUMÉ
Dette er et 17 siders resumé fra "Kickstart - en konference om metadon og arbejde" afholdt på Islands Brygges Kulturhus den 24.10.2002. Konferencens formål er at videregive indtryk og synspunkter på muligheden og nødvendigheden af at kombinere metadonbehandling og beskæftigelse. I teksten kan du læse sammendrag af konferencens baggrund, formål og organisering, samt de 6 oplægsholderes synspunkter. Oplægsholdere er Torben Brøgger, vicekontorchef i Københavns Kommune, antropolog Nanna Mik-Meyer, socialoverlæge Peter Ege, teamchef John Bjerregaard, arbejdsgiver Jan Mattesen og hoteldirektør og tidligere misbruger Jannie Pedersen. Til sidst gengives hovedpunkterne i den efterfølgende dialog mellem panel og konferencedeltagere (salen).
Liese Recke
Harm-reduction i Europa:
Referat af T3E's europæiske konference i København (september 2002)

Papers fra konferencen:

 1. Oplæg om politik og behandling (pdf-dokument)
  Sophie Hæstorp Andersen, MF, sundhedsordfører for Socialdemokratiet
 2. Afpolitisering af stofbrug som samfundsanliggende (pdf-dokument)
  Steffen Jöncke, Institut for antropologi, Københavns Universitet
 3. Co-operation and Community ConsensusThe Multi-Agency Approach to Effective Local Drug Policies (pdf-dokument)
  Susanne Schardt
 4. Amternes rolle i Misbrugsbehandlingen (pdf-dokument)
  Bent Jensen
 5. Policies on addiction and substance abuse in the Emilia-Romagna Region
  (pdf dokument)
  (original PowerPoint præsentation)
  Mila Ferri - Officer in charge for Drug Addictions - Department of Social Policies - Emilia-Romagna RegionAnne Dahler Larsen og Morten Hesse
Referat af temadag om "Misbrugsbehandling, måling og kvalitet". (pdf-dokument) (maj 2002)
Temadagen var arrangeret af Amtsrådsforeningen 14/3/02

Helge Børven
Forskning i egen praksis. Indtryk fra seminar på Leangkollen, Norge 7-8 Marts 2002 (pdf-dokument) (maj 2002).

Morten Hesse & Liese Recke:
Kort referat af seminar med den svenske misbrugspsykolog/forsker Mats Fridell (pdf-dokument) (jan 2002).
Artikler og anmeldelser

cand. psych. Liese Recke
Addiction, dependence og afhængighed

psykolog Dan Ejstrup:
Artikeloversigt med links til Dansk Psykolog Forenings artikeldatabase (excel regneark)
Oversigten er opdateret maj 2007, så den nu indeholder aktive links til artiklerne.
Linket til selve artikeldatabasen er:
http://www.danskpsykologforening.dk/Psykolog%20Nyt/Artikelarkiv.aspx

psykolog Eric Allouche:
Ost guitar og afhængighed (pdf-dokument) (oktober 2006)
Artikel om afhængighedsbegrebets atomisering - også bragt i tidsskriftet STOF


psykolog Eric Allouche:
NY REJSEGUIDE: TUREN GÅR TIL MISBRUGS- OG AFHÆNGIGHEDSLAND (pdf-dokument)
En anmeldelse af
Mads Uffe Pedersen: Udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler.
288 s. 298 kr. Aarhus Universitetsforlag. 2005.
www.unipress.dk
Anmeldelsen blev bragt i bladet "Stof" i december 2005


Helle Vibeke Dahl, CRF
Sammenhæng mellem laboratorieforsøg og international narkotikapolitik? (pdf-dokument)
Om "Rotteparken". (september 2005)

psykolog Eric Allouce
Afhængighed uden stoffer (Maj 2004)

læge Henrik Thisen,
Benzodiazepiner (pdf-dokument) (April 2003)

Cand. Theol. Jakob Hjørnholm
Historier fra en Kirkeplads (pdf-dokument) (Oktober 2002)

psykolog Eric Allouche
Hvad er meningen med misbrugsbehandling? (pdf-dokument) (August 2002)

psykolog Morten Hesse og psykolog Liese Recke
Perspektiver på misbrugsbehandling (pdf-dokument) (Bragt i Psykolog Nyt nr 8, April 2002)

psykolog Morten Hesse:
Motiverende samtaler (pdf-dokument) (Marts 2001)
MI-arbejdsark og opgaver (pdf-dokument) (Marts 2001)

psykolog Per Nielsen
Udviklingen i alkoholbehandlingssystemet giver forskelsbehandling (Februar 2001)

psykolog Morten Hesse:
Motivational interviewing
Oplæg om Motivational Interviewing til behandlere, der arbejder med stoffri behandling

psykolog Liese Recke
PAPER T3E, Palma de Mallorca. June 2000. Tema: "Culture and dependence" (juni 2001)

James Krantz and Marc Maltz
A Framework for Consulting to Organizational Role
Artikel brugt i forbindelse med arrangement i Psykologforningens lokaler d. 28. februar 2000:
Debat om psykologers arbejdsvilkår og -opgaver i misbrugsbehandling
ved psykolog Bent Jørgensen.
Publiceres her med tilladelse af forfatterne.

psykolog Eric Alluce
Kald mig ikke narkoman
Diskussionsoplæg til møde i Psykologforningens lokaler torsdag 13-01-2000 kl.16.30.

psykolog Morten Hesse:
Ingen mulighed for at skille fårene fra bukkene i misbrugsbehandling
Prognostisk system baseret på baggrundsvariable viste ingen sammenhæng med outcome for stofmisbrugere i prospektiv undersøgelse.

Liese Recke & Rasmus Steffensen:
Stofmisbrug: Behandling og forskning i Los Angeles
Rapporter

Charlotte Fich og Nina Brünés
Sygepleje blandt stofmisbrugere
Erfaringer fra arbejdet som gadesygeplejersker på Maria Kirkeplads på Vesterbro i København 1998 og 1999 (pdf-dokument) (Oktober 2002)

Rikke Petersen
Projekt brugerinddragelse og udvikling - en afrapportering (pdf-dokument) (Oktober 2002)

Morten Hesse:
Dagbehandling for alkoholmisbrug i Frederiksborg Amt (pdf-dokument) (Marts 2002)

Birgitte Andersen
Vibe Buch-Ohlsen
Ole Thofte
Peer Nielsen:
Gruppe for voksne børn af alkoholikere (pdf-dokument)
- et projekt støttet af Sundhedsstyrelsens alkohol
lokalpulje midler 1997

Louise Stub Wittrup:
Unge opvokset i familier med alkoholproblemer (pdf-dokument)
- et projekt støttet af Sundhedsstyrelsens alkohol
lokalpulje midler 1999

Morten Hesse:
Situationsspecifik coping i misbrugbehandling
(se som pdf-dokument)
- En case study af gruppebehandling af stofmisbrugere
Høringssvar

Stofmisbrugsområdets fremtidige placering!
Centerlederforeningens bidrag til opfølgningen af strukturreformen og debatten vedr. områdets nuværende og fremtidige placering. April 2013


sidens top

til forsiden