mail arrangementer supervision E-gruppe nyviden fagligt stof debat vedtægter bestyrelse generalforsamling
forside indmeldelse medlemmer institutioner links søg

Indhold


Oktober 2007
Hvad betyder grundig udredning for behandlingresultaterne.
Af Morten Hesse, psykolog

Maj 2007


Selvmedicineringshypotesen tilbage
Af Morten Hesse, psykolog

Feedback til personlighedsforstyrrede patienter
Af Morten Hesse, psykolog


Januar 2007

Behandling i fængsler
Af Morten Hesse, psykolog

Depressioner og stofmisbrug
Af Morten Hesse, psykolog


November 2006

Druk, antisocial adfærd og depression
Af Morten Hesse, psykolog


August 2006

Beck Depression Inventory hos patienter i metadonbehandling
Af Morten Hesse, psykolog

ASI psykiatrisk score og brug af psykiatrisk behandling
Af Morten Hesse, psykolog

Januar 2006

Motiverende samtaler - hvad virker?
af Morten Hesse, psykolog


Novenber 2005

Drikkestop
af Morten Hesse, psykolog

Fixerum/sundhedsrum
af Morten Hesse, psykolog


September 2005


Herointørke
af Morten Hesse, psykolog


Maj 2005

Personlighedsforstyrrelser og femfaktormodellen
af Morten Hesse, psykolog


April 2005

Motiverende samtaler for stofmisbrugere
af Morten Hesse, psykolog


Marts 2005

socialarbejdere og personlighedsforstyrelser
af Morten Hesse, psykolog


Februar 2005

Gorskimetoden
af Morten Hesse, psykolog


November 2004

Cannabis og psykose
af Morten Hesse, psykolog


August 2004

Injektion som vanemæssig adfærd
Af Liese Recke, psykolog


Juli 2004

Borderline og antisocial personlighed
Af Morten Hesse, psykolog

Nåleudvekslingsprogrammer for stofmisbrugere
Af Morten Hesse, psykolog


Juni 2004

Prognosen for misbrugere med antisocial personlighed og depression.
Af Morten Hesse, psykolog


Maj 2004

Personlighedsforstyrrelser og rusmiddelproblemer
Af Morten Hesse, psykolog


August 2003

Skræmmemetoder er skadelige for unge med adfærds- og misbrugsproblemer
Af Morten Hesse, psykolog


Juni 2003

Dødsfald efter afgiftning for opioidmisbrug
Af Liese Recke, psykolog


April 2003

Tidlig druk giver senere depressioner
Af Thomas Nielsen, Lektor Psykologisk Institut, Århus Universitet.


Marts 2003

Hvem er det egentlig, der drikker
Af Morten Hesse, psykolog

Kokainbabyer
Af Morten Hesse, psykolog


sidens top


December 2002

Ny gruppe unge med heroinmisbrug i USA
Af Morten Hesse, psykolog


November 2002

Metadon eller buprenorfin
Af Morten Hesse, psykolog


Oktober 2002

Langtidsforløbet ved afhængighed
Af Morten Hesse, psykolog

Program for reduktion af frafald i stoffri behandling.
Midtvejsresultater.

Af Morten Hesse, psykolog

Fixerum roses i rapport fra de tyske myndigheder.
Af Morten Hesse, psykolog

Tvivl om Ecstacy's farlighed
Af Morten Hesse, psykolog

Psykisk comorbiditet blandt alkoholmisbrugere i døgnbehandling
Af Liese Recke, psykolog


sidens top


August 2002

Rygning og medicin
Af Morten Hesse, psykolog

Depression og alkoholbrug i teenageårene
Af Morten Hesse, psykolog

Benzodiazepiner hos ældre
Af Morten Hesse, psykolog


April 2002

Om øreakupunktur i misbrugsbehandlingen.
Af Liese Recke, psykolog


Marts 2002

Det hollandske heroinforsøg
Af Morten Hesse, psykolog

Tobak og depression
Af Morten Hesse, psykolog


Februar 2002

Personlighed og al koholmisbrug
Af Morten Hesse, psykolog

Rygning og misbrug
Af Morten Hesse, psykolog


sidens top


September 2001

HIV-smitte forebygges af harm reduction programmer.
Af Morten Hesse, psykolog


Juni 2001

Irrationel tænkning hos spillefugle (ludomaner)
Thomas Nielsen, Lektor, mag. art.

Behandling af ludomani - sygelig spilletrang
Thomas Nielsen, Lektor, mag. art.


Marts 2001

Aggression hos børn, senere skoleproblemer, alkoholmisbrug og arbejdsløshed: den onde cirkel.
Morten Hesse, psykolog

Depression og misbrug
Morten Hesse, psykolog

Mænd og kvinder i behandling
Morten Hesse, psykolog

Nedarves risikoen for misbrug sammen med risiko for social fobi, maniodepressivitet og adfærdsforstyrrelser?
Morten Hesse, psykolog

Grupper skaber misbrug - feedback reducerer det
Morten Hesse, psykolog


sidens top


November 2000:

Sammenhængen mellem oplevelsen af daglig stress, social støtte og stof-eller drikketrang.
En undersøgelse af misbrugere i døgnbehandling.
Liese Recke, psykolog.

Forholdet mellem coping, psykopatologi og illegalt misbrug hos metadonklienter.
Morten Hesse, psykolog

Hvordan kan man fortolke opfølgningsstudier når nogle klienter går tabt?
Morten Hesse, psykolog

Korte motiverende samtaler med studerende - hvad betyder opfattelsen af andres forbrug?
Morten Hesse, psykolog

Forholdet mellem coping, psykopatologi og illegalt misbrug hos metadonklienter.
Morten Hesse, psykolog


sidens top


Oktober 2000:

Psykiske skader af ecstasy
Thomas Nielsen, Lektor, mag. art.


August 2000:

Millons personlighedsprofil og metadonbehandling 
Morten Hesse, psykolog

Hjemløse misbrugere
Morten Hesse, psykolog


Juni 2000:

PTSD og misbrug
Morten Hesse, psykolog

Metadon og intravenøst misbrug.
Morten Hesse, psykolog

Kan man stole på stofforbrugeres oplysninger om forbrug ?
Morten Hesse, psykolog

Er antisocial personlighedsforstyrrelse det samme hos misbrugere og ikke-misbrugere?
Morten Hesse, psykolog


sidens top


Maj 2000:

Også mænd profiterer af kønsspecifikke behandlingstiltag
Liese Recke, Psykolog.

"Benægtelse" af sygdomsfaren ved rygning hos teenagere.
Morten Hesse, psykolog

Selvkontrol fører til kontroltab. Slankeorienterede aktiviteter fører til øget fedme.
Morten Hesse, psykolog

Psykopatologi og opiatafhængighed - Hvad er konsekvenserne af at afgifte misbrugere?
Morten Hesse, psykolog

Kognitive og motoriske funktioner hos personer i metadonbehandling
Liese Recke, Psykolog.


April 2000:

Er alkoholisme en demokratisk sygdom, eller er misbrug af rusmidler i virkeligheden et socialt problem?
Morten Hesse, psykolog


Marts 2000:

Ikke-konfronterende og støttende strategier hjalp pårørende bedre til at få alkoholmisbrugere i behandling.
Morten Hesse, psykolog

Individuel 12-trinsrådgivning mere effektiv end kognitiv terapi og støttende psykodynamisk terapi sammen med 12-trinsgrupper.
Morten Hesse, psykologsidens top

til forsiden

Ny viden
Tidligere hjemmeside
Du befinder dig nu på selskabets tidligere hjemmeside, som vi har bevaret dele af,
da den indeholder en mængde fagligt stof, som mange medlemmer har ønsket at kunne tilgå.


Denne side bliver ikke længere opdateret.sidens top

til forsiden