mail arrangementer supervision E-gruppe nyviden fagligt stof debat vedtægter bestyrelse generalforsamling
forside indmeldelse medlemmer institutioner links søg

Indhold
Bestyrelsen - mødereferaterReferat af bestyrelsesmøde 11 maj 2015.

Deltagere: Lone Marker, Eric Allouche, Peer Nielsen, Heidi Mouritsen; Christian Gad, Helle Kjær.

Afbud: Johannes Knigge, John Eltong, Christina Skov

1. Klinisk seminar.
Helle forslog, at spørge psykolog Susan Hart om hun vil holde oplæg/foredrag om NeuroAffektiv psykoterapi til det kliniske konference i Kerteminde. Helle har lige nu en hot-line til Susan da hun er supervisor på Helles arbejdsplads. Helle har dog allerede forhørt sig hos Susan som desværre er optaget de to planlagte konferencedage i september. Forslaget vækker så stor begejstring, at det besluttes at give Helle Carte Blanche til at spørge Susan Hart om hun vil kunne en anden dag i efteråret, og så flytte konferencen efter det. Helle skal i så fald booke et andet tidspunkt hos Danhostel Kerteminde og hvis der ikke er plads der, så kunne vi prøve Odense igen, eller andet steds.
Hvis det lykkes med Susan Hart, besluttes det at lade emnet fylde en hel dag, helst dag 1.
I skrivende stund, er der nu afklaring på datoerne for konferencen. Det er lykkedes at få en aftale både med Susan Hart og med Danhostel Kerteminde og konferencen er således flyttet til 22+23 oktober som er en torsdag/fredag. Susan kommer den første dag. Vi kan desværre ikke få grupperummet ovenpå, på dag 2. Men det går jo nok også.

Der blev brainstormet en del på øvrige emner til indhold og følgende kom på bordet:

Prolonged Exposure. Heidi går videre med dette emne og holder formodentlig selv oplæg herom.

TUBA, kan vi få en psykolog fra TUBA til at komme og fortælle om deres arbejde? Helle går videre med dette.

VBA Voksne børn af alkoholmisbrugere. Peer spørger en Anne-Sophie om hun vil komme og fortælle herom.

Familieterapi. Lone går videre med at undersøge muligheder for oplæg herom.

2. Hjemmeside mv.
Peer orienterede om hvad han har undersøgt vedrørende indkøb af program til at udarbejde og vedligeholde hjemmeside. Der er tale om firmaet Club Modul som udover at vedligeholde hjemmesiden også kan administrere selskabet. Det koster ca 10.000 kr, og ca 300 pr. måned i abonnement. Peer gives carte blanche til at beslutte og indkøbe.

3.
-Og så vil jeg bare gerne sige tusind tak, især til Lone, for de smukke blomster i mange flotte farver, som har stået og gjort mig i så godt humør.

Referent HelleBestyrelsesmøde d.04.04.14

Til stede
Heidi, Peer, Birgitte, Stina, John, Eric

Afbud fra
Helle, Christian, Johannes,


1.Økonomi

Selskabets økonomi er lidt svært gennemskue lige nu pga indtægter og udgifter ifm BRIEF kurset som ikke er differentieret i Selskabets konto-udtag.

Overordnet har Selskabet en formue på kr.11.000 og hvis vi går ud fra at vi har 133 medlemmer i 2014 så kan vi regne med den følgende økonomiske ramme:

- Kontingent: 133x250= 33.250
- Tilskud fra DP kr.200x133=29.300
- Formue på kr.11.000
I alt kr. 77.550.

Hvis det viser sig at vi kun har 100 medlemmer bliver beløbet

25.000+20.000+11.000= kr.56.000


2.Temadag om tilknytning

Vi drøfter Heidis projekt om en temadag om tilknytning.

Sara Daniel koster kr.12.000 (med moms og transport)

Vi laver det følgende budget.

Prisen er kr. 975 for medlemmer.
Prisen er kr. 1250 for ikke medlemmer.
Deltagelse er ikke kun for psykologer, men for alle interesserede.
Vi aflyser kurset, hvis der kun kommer 14 deltagere.
Ved 15 deltagere bliver der et underskud på kr. 6300 som Selskabet dækker.

Vi afventer at Heidi sender en dato for temadagen (vi anbefaler okt/nov) + tilmeldingsfristen.


3. Klinisk konference/Jubilæum

Vi holder konferencen igen i Kerteminde og satser på d. 4. og 5. sept.
Helle har allerede booket sidst vi var der, men afventer bekræftelse fra DanHostel.
Datoerne meldes ud via annonce på nettet og mails til medlemmerne, så snart de endeligt er konfirmeret.
Deltagersprisen bliver den samme som de sidste år.

(For information betalte vi sidste år kr. 48.879 for 33 deltagere).

Ved konferencen i år vil vi også fejre Selskabets 20 års jubilæum.

På bestyrelsesmøde drøfter vi mulige temaer og overskrifter for konferencen:
Bl.a:
-hvor er psykologerne på vej hen?
-hvad er god misbrugsbehandling?
-Hvad er meningsfuld?
-Kliniske erfaringer ift bestemte temaer
-hvad består en god kontakt af?

Uden at nå frem til noget som overbeviser os alle.

Vi bliver enige i at spørge medlemmerne om deres mening ift konferencens overskrift.

Vi aftaler at Peer lægger en annonce på hjemmesiden med datoer, prisen og tilmeldingsmuligheder (men indtil videre, uden overskrift eller program) så medlemmerne kan begynde at tilmelde sig.


4. Næste bestyrelsesmøde

Vi holder et bestyrelsesmøde i begyndelse af juni.

Referent
Eric

Bestyrelsesmøde d.22.11.13.

Heidi, Stina, Helle, Peer, John, Christian, Eric.
Steen er inviteret.
Afbud fra Brigitte og Johannes.

Dagsorden.

1. økonomi
2. årets aktiviteter
3. 2014
4. Johns punkt

Referat
1.Økonomi
Selskabet har på dagen (og ifølge oplysningerne fra DP) en formue på kr.10.393,75.
Der er 60 medlemmer som ikke har betalt endnu.
Selskabet har 150 medlemmer lige nu hvor 6 har udmeldt sig.

2. årets aktivitet.
ACT blev aflyst pga for få tilmeldinger (kun 2 tilmeldinger).
Dagen med Jon Frederickson var rigtig god.
Årets kliniske konference blev også god.
(Temadag om KLs udspil blev også fin, men vi snakkede ikke om den).

3. Aktiviteter 2014
Kliniske konf. 2014:
Planlagt til torsdag d.4 og fredag d.5. september, i Kerteminde.
Helle reserverer Vandrerhjemmet.

Vi drøfter forskellige overskrifter uden at lægge os fast på en.

 • Psykologfaglighed
 • Etik
 • Fra udredning til indslusning
 • Hvordan screening integreres i behandling?
 • Det diagnosticerede liv
 • Fremtidsværksted ift …

Vi skal huske at også have alkoholmisbrug som tema.!
Ift selv dagene vil det være godt med længere pauser.

Lige nu er der ikke andre aktiviteter som er planlagt, men Heidi arbejder på en dag om relation, og Eric om et kursus om eksekutive funktioner.

4.På initiativ af John drøfter vi ” politiske og faglige strømninger på vores arbejdspladser”.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til en gang omkring april 2014.
Referat af bestyrelsesmøde d. 25.09.2012

Til stede: Helle, Birgitte, Christian, John, Peer og Eric
Afbud fra: Mette, Tone, Johannes og Steen
 
1. økonomi
 
Selskabet har pt et overskud på ca. kr. 35.000, og da vi ikke må overføre mere end kr. 20.000 fra det et år til det andet, drøfter vi hvordan vi kan bruge så meget som muligt af de resterende kr.15.000. Vi overvejer bl.a. indkøb af et computerprogram for ca. kr.7.000 samt afholdelse af en julefrokost.
 
2. aktiviteter
 
Evaluering kliniske konference
Vi er alle tilfreds med konferencen i Kerteminde og vil bruge stedet igen næste år.
 
 
Julefrokost
Birgitte vil gerne sørge for at planlægge julefrokost i år. d. 16 nov. i Kbh.
 
 
planer for 2013.

 • Klinisk konference.
  Bliver holdt i Kerteminde d. 5.& 6. september 2013 i Kerteminde.
  Helle tager sig af bookningen.
   
 • National konference
  Vi arbejder på at holde en national konference om organisering af området ( med særlig fokus på psykologerne) i maj 2013, hvor vi vil invitere psykologer fra den øvrige Skandinavie. Vi arbejder med en "startkapital" fra Selskab på ca. kr. 30.000.
  Birgitte gør os opmærksom på at Netværket for dobbeltdiagnose planlægger også en lignende arrangement i 2013 og at vi skal prøve at koordinere de to ting, så de ikke komer i konkurence med hinanden.
   
 • Jon Fredrickson
  Vi aftaler en gentage en undervisningsdag med J. Frederickson d. 15. okt. 2013
   
 • Kursus om afhængighed
  John tager sig af at organisere et kursus om afhængighed.
  (jeg kan ikke huske flere detaljer om det John. Vil du gerne skrive lidt mere om det?)

Vi snakker hvordan de aktiviteter som bliver nævnt på GF/konferencen i Kerteminde kan få en større chance for at blive gennemført, og Eric foreslår at hver bestyrelsesmedlem tager ansvar for 1-2 aktivitet hvor han reminder medlemmerne som har meldt sig til at gennemføre en aktivitet til at arbejde videre på det og støtter dem med processen.
 
3. Øvrige punkter

a) Vi drøfter KLs forespørgsel om at melde tilbage på et screeningsværktøj Steen og Morten Hesse er i gang med at lave.
I den sammenhæng drøfter Selskabets mulige role og  ift KL. ( ikke mindst ifm med et møde som snart skal holdes med DP og KL).
 
b) Peer vil gerne tage en lille pause fra formandskab i et par måneder ( ikke mindst pga ferie), og Helle bliver konstitueret som næstformand  og Eric som formand i den tid.
 
 
Ellers bar mødet præg at der ikke blev holdt mange bestyrelsesmøder i år samt at der er kommet nye bestyrelsesmedlemmer og derfor havde vi ikke tid nok til at drøfte alle de ting som vi havde lyst til. 
Vi snakkede om at afsætte mere tid (mere end 2 timer) til det næste bestyrelsesmøde.
 
Det næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 16.11, og alt efter hvor vi skal holde julefrokosten vil vi enten holde det i DPs lokale eller hos Helle.
 
Da et af arbejdspunktet i år er overdragelse af arbejdsopgaver fra de "gamle" til de "nye" medlemmer, foreslår jeg at alle medlemmer byder på nogle opgaver de kunne tænke sig at overtage/arbejde med i det kommende år. Det meste indlysende er (som skrevet før) at man tager et medansvar for nogle af de aktiviteter som blev nævnt i Kerteminde, men man er også velkommen til at byde på de driftsprægede opgaver, som at indkalde til bestyrelsesmøder (eller god praksis gruppen), stå for referatet, bookning af lokale, m.m., samt hjælp ift hjemmesiden, annoncering af kurser, osv.


Eric

Referat af bestyrelsesmøde d. 14.02.2012


Til stede: Peer, Steen, Christian, Johannes, Eric
Afbud fra: Helle, Birgitte, Mette, Albert
 
1. Økonomien
 
Vi har på nuværende tidspunkt kr.20.000 og vi regner med at have et budget på lidt mindre end kr.50.000.
Hvis vi skal slutte året med igen en reserve på ca. kr. 20.000, har vi så kr. 30.000 at gøre godt med for i år.
 
På Peers opfordring beslutter vi, at man ikke længere kan betale med girokort til Selskabets arrangementer og kontingent.
 

2. Aktiviteterne
 
A) Story telling kurset

Story telling blev aflyst pga for få tilmeldinger (kun to betalende deltagere).
Christina, Grethe og Eric har snakket om at prøve at arrangere det igen i løbet af 2013, hvis det er muligt at skabe lidt mere interesse for det.
 
 
B) SCID-2 kurset
 
12 pladser.
3 dage (18. & 19. juni og d. 20.sept.)
i Århus
Vi aftaler at kurset skal være 100% økonomisk selvkørende.
 
Budget
udgifter til John Toft
honorar: kr.10.000x 3 = kr.30.000 (+moms 7500.= 37.500)
transport: 120 kmx 4 x ca.kr.4 = kr. 1920
forplejning (under kurset) kr.600
overnatning. ca. kr.1000
 
i alt  kr. 41.020
 
divideret med 12 = kr. 3.418
 
Udgifter per kursist
forplejning: ca. 200x3 per person
en manuel per person. ca. kr. 100
i alt kr. 700
 
 
3418+700= 4118
 
Pris per person: kr. 4100
 
Peer, kan du tjekke om regnskabet passer (også med momsen)?
 
 
C) Temdag om Internet og misbrugsbehandling
 
Eric planlægger en tværfaglig temadag om internet og misbrugsbehandling.
Han er i kontakt med den tyske psykolog Hans Peter Tossmann som forsker i det emne og har bl.a. skrevet den følgende rapport.
Temadagen planlægges til den 22. juni og skal være gratis eller meget billigt for selskabets medlemmer.
 
Selskabet støtter arrangementet med ca. kr. 5000
 
Eric undersøger alternative finansieringsmuligheder.
 
 
D) Jon Frederickson
 
De dage hvor han er disponibel passer os ikke, så vi udskyder arrangementet til forår 2013.
 
 
E) Det kliniske seminar/ formidlings workshop
 
Steen præsenterer sin ide om at arrangere et kursus om formidling med skuespilleren Bent Nørgaard.
(http://bentnørgaard.dk/xn-bentnrgaard-kgb.dk/Velkommen.html)
Han har selv været på et lign. kursus med ham og har været rigtig glad for det.
 
Bent Nørgaard koster kr. 8.000 for en halv dag og kr. 12.000 for en hel dag.
Han kan lave to workshops med 8 deltagere i hver.
 
-Steen så vidt jeg kan se, har vi det sædvanlige problem med momsen, hvor undervisere skriver, at der ikke er moms (fordi det er undervisning), og hvor Peer siger at det er ikke sådan at det hænger sammen. Peer, kan du skrive om vi skal eller ikke skal lægge momsen til her.
 
 Vi aftaler at flette den workshop ind i det kliniske seminar.
Vi mangler at aftale dagene for seminaret.
Hvad siger I til de 27. og 28 september?
 
 
3. Næste bestyrelsesmøde
 
Vi aftaler at holde vores næste møde i forlængelsen af temadagen om Internetbaseret misbrugsbehandling d.22.6.
 
 
Eric
Referat af bestyrelsesmøde d. 16.11.2011

1. Økonomien:

Selskabet har lige nu en formue på kr.49.915.

Vi regner med at arrangementet med Jon kommer til at koste ca. kr. 20.000
Peer har brug for en opdatering til et computerprogram som han ikke helt kender prisen for (men hvor der er 20% rabat lige nu).

Der er desuden en del udlæg der skal refunderes, så vi regner med at afslutte året med ca. kr. 20.000
 
Vi skal lige afklare med DP hvor mange penge vi kan få lov at overføre til næste år.


2. næste års aktiviteter
 
Vi drøfter de 3 følgende aktiviteter:
a. En ny workshop med Jon Frederickson.
Jon plejer at komme ca. 2 gange om året til Danmark, og os som deltog til hans workshop synes helt klart at vi kunne godt tænke os at høre ham igen
b.Et kursus om Story Telling
Christina Skov arbejder på at arrangere et kursus om Story telling. Hun har været i kontakt med Grethe Bruun som tager ca. kr.12.000 per undervisningsdag.
Christina og Grethe har drøftet hvor vidt det skulle være et en eller to dagskursus, og vi drøfter det videre i bestyrelsen. Vi beslutter at rette os efter Christinas og Grethes anbefaling og arbejde videre på et to dags kursus
c.Lotte Sønderby vil gerne prøve igen at arrangere et kursus om SCID-II sammen med os. Vi drøfter det, og beslutter at rammen skal afklares helt præcist før vi gå videre med det.
 
3. Vi drøfter muligheden for at holde en julefrokost for bestyrelsen og evt. medlemmerne meget snart, hvis det viser sig at vi ikke må overføre den største del af selskabets formue til næste år.
 
referent
Eric

Referat af bestyrelsesmøde d. 08.04.2011

Tilstede : Helle, Birgitte, Peer, Eric
Afbud fra: Marianne, Steen, Johannes, Albert.
 
 
Mentaliseringskurset.
Der er nok tilmeldinger så kurset kan gennemføres med et minimalt (eller ingen) underskud. Vi opfordrer bestyrelsesmedlemmer til at tilmelde sig kurset.
Hvis der til slut bliver ledige pladser kan studerende deltage gratis den første dag.
 
Det kliniske seminar
Datoerne i år er de 22. og 23. september.
Stedet bliver sandsynligvis det samme som sædvanlig. Vi undersøger dog prisen i Danhostel Århus og Roskilde.
Helle fortæller at hun har overværet et kursus med Scott Miller for nyligt, og at hun synes at han vil passe rigtig godt til vores kliniske seminar. Vi overvejer det og Eric undersøger hvor meget han koster for en dag. Det viser at være kr.30.000+ transport og hotel....måske lidt i overkant ift vores budget.
 
Birgitte T. tilbyder at lave et workshop om manualbaseret behandling for antisociale personer.
 
 
PSE kurset.
Eric orienterer om Lotte Sønderbys arbejde for at planlægge et PSE kursus. Kurset kommer til at koste ca. kr.10.000 per deltager for 5 dage. Bestyrelse vurderer at der er meget få chancer for at der kommer nok deltagere og at kurset bliver gennemført, derfor støtter bestyrelsen ikke et videre arbejde med projektet. Eric orienterer Lotte om det.
 

SCID II
Eric orienterer om Lotte Sønderbys arbejde for at planlægge et SCID II kursus.
Kurset er et 3 dage kursus og er planlagt til d. 20. og 21. juni samt d. 9. september i Århus
Prisen til kurset skal stadig beregnes. Det kommer til at koste ca. kr. 40.000+ moms for de 3 dage.
 
 
Kursus med Jon Frederikcson
Eric har haft løbende kontakt med ham og har aftalt et 1 dags kursus med ham d. 16. november i Kbh.
Jon koster 2000 dollars + hotel og transport (men ikke fra America) for en dag.
Vi overvejer at gøre det kursus meget billigt eller gratis (og dermed ikke kompetencegivende).
Det afhænger af hvordan selskabets økonomi ser ud til den tid! 


Kasserer i selskabet
Steen Guldager har accepteret at lade sig udnævne til selskabets nye kasserer.


Næste møde
Vi holder det næste bestyrelsesmøde efter sommerferien i Århus ( hvor vi håber at få lov til at se Mariannes og Oles trillinger).
 
God påske til jer.
 
Eric
referent.

Referat af bestyrelsesmøde d. 10.08.2010

Til stede: Peer, Helle, Marianne, Steen, Eric
Afbud fra : Helge, Johannes, Albert
 
Dagsorden
 
1. Overståede aktiviteter
2. Kommende aktiviteter
3. Indkøb
4. Næste møde
 

Referat
 
1. Overståede aktiviteter
Mindfullness kurset
Det har været en stor succes at tilbyde et gratis kursus (26 tilmeldte, og blandt dem en del som deltog for første gang i et af selskabets arrangementer).
 
2. Kommende aktiviteter
-
Introkurset:
Der er pt kun 2 tilmeldt. Kurset bliver sandsynligvis aflyst. Da det er anden gang i træk, at det sker, drøfter vi om tiden til ”introkurser” ikke er forbi. En vigtig grund kan være, at flere og flere psykologer bliver indenfor området og søger nye stillinger her. Mange af de nye medlemmer har således allerede kompetence indenfor misbrugsområdet og har ikke behov for introduktion.

- Klinisk konference
Vi drøfter hvordan vi kan få det bedste ud af dagen med B. Alexander samt programmet til den anden dag. Der har ikke været så mange workshopsholdere, som har henvendt sig eller svaret positivt til opfordringerne og dermed aftaler vi at der kun bliver plenum sessioner i år (3).
 
Ift generalforsamlingen - under punktet kontingentfastsættelse - aftaler vi at foreslå, at pensionister og arbejdsløse medlemmer fremover bliver kontingentfrie i lighed med de studerende.
 
Ift underholdning tilbyder Steen at stå for en afrikansk dans i løbet af aftenen efter middagen (på et tidspunkt hvor energiniveauet begynder at falde), og Helle tilbyder at stå for morgensang.
 
Ole Thofte bliver inviteret som selskabets hof-fotograf.
Vi skal i øvrigt finde ud af, hvordan vi kan filme Bruces oplæg (mhp at lægge filmen på hjemmesiden).
 
Bestyrelsen mødes dagen før seminaret kl. 18.00 på Odense station.

3. Indkøb
Vi beslutter at Peer indkøber et passende videokamera til selskabet til at optage foredrag mv. 
og at der indkøbes opdateringer af den computersoftware, som bruges til selskabets drift.

4. Næste møde
Vi aftaler at holde det næste og sidste bestyrelsesmøde for i år omkring jul i Århus


Referent. Eric
Referat bestyrelsesmøde d. 26.02.2010

til stede: Peer, Helle, Steen, Johannes, Eric

1. Økonomi
Vi venter på oplysninger fra Helge

2. Aktiviteter
Hypnose kurset:
Der er pt. 16 tilmeldt. Kurset kommer til at give et lille underskud på måske et par tusinde kroner. Bestyrelsen er enig i at det er helt i orden.
Zen kurset.
Peer foreslår at kurset bliver udbudt gratis ( da det ikke er kompetencegivende, må vi selskabet gerne støtte det økonomisk) hvis der kommer mindst 10 tilmeldinger. 
Resten af bestyrelsen synes at det er en spændende og kreative ide. Eric undersøger sagen videre sammen med Christian Gad. 
Den økonomiske ramme er på ca. kr. 10.000
Intro kurset.
Helle og Steen fortæller at kurset bliver holdt d. 27 august i Fredericia uddannelsescenter.
Klinisk seminar.
Vi kigger på kalenderen og foreslår at seminaret bliver holdt d. 30.sept/1 okt. 
Vi bliver enige i at Odense Danhostel er den bedste løsning hvis vi ikke kan finde på et bedre sted.
 
Arrangementer med Bruce Alexander/ Stanton Peele
Vi drøfter  hvordan et "anti" 12 trins seminar ( med Stanton Peele) kunne se ud for at virke interessant.
Eric arbejder videre på de to arrangementer sammen med Liese Recke (som oplyser at Bruce Alexander er til rådighed d. 13-22 sept)
 
Vi gennemgår de andre aktiviteter som er på "ønskelisten"
- Psykologens rolle+ Scid II med Lotte Sønderby
- Et opfølgning af ADHD kurset, som vil fokusere på screening med Dorte Dam (?) eller Steen.
- Etablering en kontakt med de andre nordiske selskaber. Helge og Peer arbejder videre på ideen
 
3. Evt.
Peer præsenterer ideen om "Pixi bøger" og viser de første to. Den om Yoga er en absolut succes.
Peer fortæller om de stillingsopslag som er blevet lagt frem på hjemmesiden.
Vi drøfter muligheden for at lave optagelser fra kurser med power point. Johannes og Peer går videre med de tekniske aspekter. 
Endeligt arbejder Eric, Johannes og Peer på et kortspil om psykopatologi.
 
 
Næste møde bliver ikke d. 21. maj som planlagt. En ny dato bliver snart meldt ud. 
Referat bestyrelsesmøde d. 27.11.09
 
Til stede: Marianne, Helle, Peer, Eric
Afbud fra: Steen, Helge, Albert, Johannes
 

Dagsorden:
 
1.Evaluering af årest aktiviteter
2.Økonomi
3.planlagte aktiviteter for 2010
4.Drøftelse af selskabets andre fokusområder
5.en henvendelse fra Kbhs kommune vedr.hash-og kokain projekt.
6.evt.
 
 
1. Evaluering af årest aktiviteter
 
Vi gennegår de aktiviteter vi har holdt i år: neuropsyko, psykologisk guiding, klinisk seminar, adhd kursus. samt den som vi har aflyst pga for få deltagere ( BIRD med Jörg Albers). Alt i alt er status positiv. Vi mangler stadig at købe en gave til Per Nielsen for sit kursus. 
Vi drøfter hvorvidt det var godt at holde det kliniske seminar i Ledernes konf. center versus Danhostel og konstaterer at der har været en rigtig god tilmelding samt at det var en god ide at oplægsholdere skulle overnatte. Vi prøver at få flere kliniske indlæg næste år.
 

2. Økonomi
 
Vi har lige nu kr. 28.000.
Vi forventer både flere indtægter og udgifter, men inden årets udgang skal vi have brugt et evt. overskud, så vi overfører det tilladte beløb.
Peer har brug for ny hardware, ellers ahar vi ikke flere ideer til, hvad vi kan bruge et evt. overskud til.


3. Planlagte aktiviteter for 2010
 
-Introkursus- Helle og Steen. i Februar, i Fredericia
-Hypnose- Marianne. d. 11-12. marts i Kbh
-Buddistisk psykologi. Christian Gad (og Eric) d. 14.4.i Kbh
 
- Det kliniske seminar. d. 30/9-1/10. Vi drøfter muligheden for at holde det i Århus næste år. Marianne undersøger hvor meget det vil koste at holde det på Århus Vandrerhjem.
 
Vi aftaler i øvrigt at vi burde have en strandart kontrakt ift de undervisere vi booker hvor der står noget om transport, hotel samt evt. kompensation ifm aflysning.
 
 
4. Drøftelse af selskabets andre fokusområder
 
- Vi snakker om muligheden for at tilretlægge af en mentorordning ( som blev nævnet på det kliniske seminar).
- Vi snakker om fordele og ulemper ved at Selskabet er mere synlig og aktiv fagpolitisk og i medierne. F.eks at vi udtaler os om minimale krave til alko-behandling.
Peer og Eric arbejder videre med ideen, bl.a. udsendelse af "Pixi-bøger" om relevante emner.


5. En henvendelse fra Kbhs kommune vedr.hash-og kokain projekt.
 
Dorrit Pedersen, fra Kbh kommune har spurgt Eric om Selskabet kunne være interesseret og villig til at læse rapporten om deres hash-og kokain projekt og give vores mening om den. Vi sender i en forespørgsel til medlemmerne.
 

6. Plan for bestyrelsesmøderne det kommende år:
 
-Fredag d. 26. februar
-Fredag d. 21.maj
-Fredag d. 27.august
-Fredag d. 26.november
 
Møderne bliver holdt både i Århus og Kbh.
 Referat bestyrelsesmøde d.7.08.09
 
Tilstede: Marianne, Helle, Steen, Peer, Eric
Afbud fra Helge og Albert
 
1. økonomi:
-Helge har mødt Sonja Andersen fra DP, og de aftalte at Sonja sender en saldobalance hver måned til Helge og Peer.
-Pengene fra sidst år er blevet overført.
 
2. GF 2009.
Vi præsenterer et forslag til GF 2009 at der kun holdes GF hver anden år.
 
3. Kliniske konference.
(Marianne, Peer og Eric)
Alt er sort set på plads. Bestyrelsen mødes dagen før (onsdag d. 30 sept.) kl.19.00, i Ledernes konf.center for at forberede seminaret.
 
4. Introkursus
(Helle og Steen)
Er blevet udskudt til begyndelsen af 2010
 
5. ADHD kursus
(Steen)
Steen og Carl er i gang med planlægningen.
Kurset regnes med at blive holdt i Fredericia i Nov. eller Dec. 2009
 
 
6. Hypnose kursus
(Marianne)
Marianne har kontaktet Inge Guldal.
Inge er interesseret i at holde et specifik kursus for Selskabet (Marianne fortæller os at Inge har faktisk været medlem af selskabet for nogle år siden).
Hun tager kr. 10.000 for en dag.
 
7. Birgitte Thylstrup
-har kontaktet Peer og Eric mhp at lave et forskningsprojekt (om hvordan den teoretiske viden bliver implementeret i praksis) ifm Selskabet.
Peer og Eric holder et møde med Birgitte d. 12. august.
 
8. Evt.
Vi drøfter hvordan Selskabet kunne bruge sine økonomiske midler på nye spændende måder (da vi p.t. stort set kun bruger vores penge til den kliniske konference og introkurset). Vi taler at vi kunne holde arrangementer hvor vi inviterer udenlandske navne, at selskabet kunne abonnere på fagtidsskrifter, m.m.
 
 
 
 
Referat bestyrelsesmøde d. 11.3.09
 
Deltagere
Peer, Helge, Marianne, Helle, Eric
Afbud fra Steen og Albert.  


Dagsorden
 
1. Økonomi
2. Aktiviteterne


1. Økonomi. 


Vi drøfter Helge og Peers mail og Selskabets økonomiske situation.
 
- Selskabet har overført kr. 41.596. fra 2008. og lige nu har vi kr. 98.000.
 
- Vi skal betale:
 
- maden for MHT kurset.kr  6.400 ( kr.  128 per dag x24 ).
- mad en for Neuropsyko-kurset (vi venter at få en regning fra Steen)
 
 
- Regnskab MHT kursus
 
Udgifter:
Undervisere kr. 30.000
Maden kr. 260 p person (gang 24)
 
i alt kr. 36 240
 
Indtægt: 
Vi har fået. 26.250
vi mangler 23 250 
 
Alt kr.49.500
 
regnskab (49.500 - 36 240) giver et overskud på kr. 13.260 
 
Dog skal vi være opmærksomme på at vi skal betale moms. 
--- 
 
Budget for resten af året er
 
Vi regner at vi har en formue på ca. 98.000 (plus muligvis kr.12.000 som vi ikke skal betale tilbage til DPF).
 
Vi regner med at have følgende udgifter i løbet af året:
-kontorhold 13.000
-porto og gebyr kr. 4000
-bestyrelsesmøder.kr.10.000
 
i alt kr. 27 000
 
 
Vi har således kr. 71.000 tilbage til aktiviteter i år.


Vi aftaler at bede Sonja om at få et kontoudtryk hvert kvartal for at få en tættere styring. Samt hvordan man kan styre momsregnskab.
 
Helge tager kontakt til Sonja.
 
--- 
 
2. Aktiviteter
 
1. MET kursus
Er lige i gang. Positive tilbagemeldinger.
 
2. - Cue exposure kursus.
Jörg Albers foreslår at holde et kursus i samarbejde med Selskabet.
Kurset er udgiftsneutralt.
Der er muligheden for bestyrelsesmedlemmerne at tilmelde sig kurset gratis
Kurset bliver snart annonceret på hjemmesiden
 
3. -introkusus
 
Steen og Helle står for det.
 
4.- Klinisk seminar:
 
Vi drøfter forskellige muligheder ilt rammen og underholdning.
 
Peer foreslår at vi booker Helles band for at komme og spille musik (kr.10.000)
 
Eric foreslår at vi opgraderer rammen og holder seminaret på et godt hotel.
 
Helle og Marianne undersøger markedet for hoteller/konferencecentre.
Vi har muligheden for at bruge op til ca. kr. 60.000 (for op til 40 deltagere).
 
 
5. God praksis gruppen
 
Gruppen er nu op på 10 deltagere (efter at have været tæt på at blive nedlagt).
Eric foreslår at Selskabet bevilger penge til frugt og kage til møderne.
 
-------
 
Næste bestyrelsesmøde er d. 19.6. kl. 13.00 i Kbh.
Referat bestyrelsesmøde d. 22.1.09
 
Deltagere:
Peer, Marianne, Albert, Steen, Eric
Afbud fra: Helle og Helge
 
1. Økonomi:
 
Der er muligvis problemer med DPF pga et for stort beløb der blev overført fra 2008 til 2009. Vi drøfter forskellige strategier for at beholde vores penge, og i øvrigt venter på at få de seneste informationer om selskabets økonomi fra Helge.
 
2. Aktiviteterne:
 
- Per Nielsens kursus:
Kurset gik godt.  Vi glemte at købe en gave til Per, og dermed skal vi huske at sende ham en gave.
 
-Neuro-psykologiske kursus:
Det er nu 24 tilmeldinger. Vi lukker tilmeldingsmulighederne
 
-Motivationskursus
 
Der er nu 18 deltagere
- Husk at tjekke at lokalet er booket og mad er bestilt (sammen med Christian Gad)
 
 
- Kommende uplanlagte aktiviteter
 
- Cue exposure.
Jörg Albers foreslår at holde et 2x2dages kursus for selskabet. Vi synes at det er en god ide vi undersøger de praktiske aspekter videre.
Jörg vil gerne holde kurset i slutning af april og midt i maj, helst midtvejs mellem Kbh og Århus (Odense, Middelfart eller lign.)
 
 
- Screening kursus
Steen foreslår at holde et kursus eller et oplæg til det kliniske seminar om testning/screening.
 
 
-Det kliniske seminar
 
Vi fastlægger det til den 1. og 2. oktober
 
- Lotte Sønderby vil gerne holde et oplæg.
 
 
Næste bestyrelsesmøde
bliver holdt er onsdag d. 11. marts.( kl. 17.00?) i Kbh i forlængelsen af Motivationskursus.

Referent
Eric
Bestyrelsesmøde d. 31. 10. 08

Til stede: Helle, Marianne, Helge, Steen, Eric
Afbud fra Peer og Albert.


1. Økonomi.

Helge oplyser at der er pt kr.45.031. Det vides ikke om der er nogle store regninger som skal betales inden årets udgang, men det er ret usandsynlig. Der vi helst ikke skal have mere end kr. 28.000 d. 31.2.08, tænker vi på at betale nogle regninger til næste års aktiviteter allerede nu.

2. Aktiviteter
 
A. - MET kurset har fået nye datoer: d.11 & 12. marts 2009,


B. -Kurset med Per Nielsen hedder "Overvejelser og metoder i forbindelse med misbrugspsykologers guidning af tværfaglige behandlere på basis af klientens personlighedsmønster".
 
Det finder sted d.22.1.09 på Ringgården.
Forplejningen i Ringgården koster kr. 225 per person og Per Nielsen ønsker ingen honorar. Vi aftaler at Helle sørger for at købe en flot gave til Per.
 
Vi regner at tilmeldingen til det kursus skal sættes til kr. 300.
 
 
C.-Neurologiske aspekter ved misbrug.
 
Steen bekræfter at hendes kollega (Steen, hvad hedder hun? Jeg har ikke noteret navnet) som har et stort kendskab til neurologi gerne vil holde et kursus om neurologiske aspekter ved alkohol-og stofmisbrug.
 
Datoen er fastlagt til d. 28 .01.09, i Uddannelsescenter i Fredericia. (http://www.udcf.dk/)
 
Lejen af lokalet koster mellem  kr.1000 og kr. 2000 (afhængig af hvor mange deltagere kommer)
 
Forplejningen koster kr. 238 p. person
 
Vi regner med at honoraret til underviseren kommer til at koste kr. 10.000.
 
For 25 deltagere giver den et budget på kr.10.000+2.000+ (25x238) 5.950= 17.950 + moms 25% (4.487,5) =.22.437.50
 
Det giver en tilmeldingspris for 25 deltagere på kr. 897, 5.
 
VI aftaler at tilmeldingsprisen bliver kr. 900.
 
 
Vi aftaler at vi udbyder disse to kurser enten som enkelte kurser eller som en samle pakke som vil vi forsøge at fået godkendt ift specialist.
Dvd. at man kan tilmelde sig Pers kursus for kr. 300, det neurologiske for kr. 900 eller begge to for 1200.
Vi har ikke drøftet hvor meget kurserne skal koste hvis man ikke er medlem af selskabet, men jeg tænker at vi kan bruge den samme nøgle som vi plejer. Dvs ca. kr. 100 ekstra for Pers kursus og ca. kr. 200 for det neurologiskkursus.
Med mindre vi aftaler at disse kurser er så billige og specielle at det kun er medlemmerne som kan tilmelde sig (hvilke jeg synes er en bedre løsning).
 

3. Åbning af Selskabet for nye grupper.
 
Marianne gør os opmærksom på at hun ikke arbejder direkte med misbrugere og tænker at det kunne være praktisk for hende (ift hendes arbejdsgiver) samt måske mange andre psykologer i hendes tilfælde (dvs, som møder mange misbrugere selv om de ikke har dem som egentlig målgruppe) at der i præsentationsteksten for selskabet kunne står noget om "relaterede emner til misbrug". Hun arbejder på en formulering.
I den sammenhæng drøfter vi ideen om at lave et introkursus for folk som ikke arbejder direkte med misbrugere.
 

4. Artikel til Psykolog Nyt
 
Steen tænker på at skrive en artikel til Psykolog Nyt om misbrugsbehandling og vil gerne gør det i Selskabets navn og i samarbejde med en eller flere af bestyrelsesmedlemmer.
 
 
5. Næste Møde
Det næste bestyrelsesmøde er d. 22.01.09 efter Per Nielsens kursus. Det foreløbige sted er Kongebrogaarden http://www.kongebrogaarden.dk/
 
 
 
Referent
Eric

Bestyrelsesmøde d. 25. 04. 08
 
Til stede:
Marianne, Peer, Helle, Albert, Helge og Eric (referent)
Afbud fra Ragnar

1. økonomi
 
Helge fortæller at vi har ca. kr. 50.000 tilbage når vi har betalt vores regninger ( bl.a. dem for "Neuro-affektivkurset")
 
 
2. arrangementer
 
-Det kliniske seminar.
Bliver  holdt d. 11. og 12. september i Odense Danhostel.
 
-  Rammen er den samme som sidste år ( med indbygget generalforsamling).
- Vi regner med holde ca. 7 oplæg.
-Steen Guldager har sagt ja til at holde er oplæg
-Lotte Sønderby vil også gerne holde et oplæg
-Eric kontakter Per Nielsen og Thomas Makrill som gerne vil, men ikke kunne sidst år for at høre om de kunne komme i år.
 
-Vi drøfter om mulighed for at holde et gospel-workshop om aftenen. Marianne undersøger det nærmere.
 
 
-Introkurset
Helle står for det med et honorar på kr. 8.000
Det bliver holdt d. 15.8 i Kbh (DPF?)
Prisen er kr. 600
Gennemførselsgrænsen er på 10-12 tilmeldinger.
 
 
-Motivationsterapi i systemisk/narrativ kontekst.
 
Christian Gad står for planlægningen af kurset og hele forarbejdet er stort set lavet ( kursusbeskrivelsen, bookning af lokalet og  underviserne, ansøgning til specialist, m.m.)
 
Kurset bliver holdt d. 21. og 22. okt i Kbh (DPF)
Vi fastlægger  tilmeldingsprisen til kr. 2500 for medlemmerne og kr. 2750 for ikke medlemmer ( og drøfter  forskellige måder at skaffe nye medlemmer ifm kurser).
 
 
-Cue exposure
Lotte Sønderby fortæller, at Jörg Albers gerne vil holde et 2 dages kursus for selskabet. (for næsten ingen penge).
Vi aftaler at januar/februar 2009 vil være et godt tidspunkt for at gennemføre det kursus. 
 
 
-God praksis gruppen
 Eric orienterer at gruppen går godt, har udviklet en god dynamik og vosker stille og roligt.  
 
Næste bestyrelsesmøde er den 27. juni hos Helle kl.17.00.
Bestyrelsesmøde d. 18. januar 2008

Tilstede:
Helle, Marianne, Helge, Peer, Eric
Afbud fra Ragnar og Albert


1. Økonomi

Vi overfører lige nu ca. kr.3.000 og mangler stadig sponsorat på kr.10.000 samt indbetalinger (kr.. 3240)  fra Self-change seminaret.
Vi har ca. kr. 70.000 til dækning af alle vores udgifter og lign for det kommende år.
-kr.8.000 til bestyrelsesmøder
-kr.5.000 til administrative udgifter


2. Arrangementer

2a. Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi/ Affektregulering
-Hotel Marselis/Århus. Er booket. Man skal aflyse seneste en måned før hvis det skal være udgiftsfri
- d.24-25 april  (12 timer undervisning)
- Jens Hardy Sørensen (Psykolog ved Skejby) Er booket
- Udgifter :
Jens Hardy Sørensen : kr. 22.000 (ingen transport, ingen mad)
Hotel: kr. 500 per person per dag.for forplejning, morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe begge dage.

2b. God praksisgruppe
Datoer: 05.02, 04.03, 01.04, 06.05
Kl 16 – 18 i Psykologforeningen Stockholmsgade
Arrangementerne er gratis.

2c. Introkursus for nye psykologer på området
v. Helle Kjær. Udsættes til maj/juni:
Psykologforeningens lokaler i Stockholmsgade.

2d. MET. Motivational Enhenchment Therapy.
V. Christian Gad
25 – 26 august I psykologforeningens lokaler I Stockholmsgade
Underviser: Birgitte Hartvig Schouboe, Stolpegård.

2e. Klinisk Seminar
2 dage i september eks. 4 og 5. Husk at checke om der ligger andre store arrangementer eller konferencer på disse datoer inden datoerne fastlægges.

2f. Personlighedsforstyrrelser
Der bliver aktuelt arbejdet på kursus i november om Personlighedsforstyrrelser v. Ragnar og Dorthe.


3. Næste bestyrelsesmøde

planlægges til 24 april i forbindelse med Affektreguleringskurset i Århus.


Ref: Eric & Helle
Bestyrelsesmøde d. 30. november 2007

Til stede: Peer, Helge, Helle, Marianne, Ragnar, Eric
Afbud fra Albert
 
1) Konstituering af bestyrelsen
 
Formand ( og profet) ; Peer
Næstformand; Eric
Kasserer; Helge
 
 
2). Økonomi ( d.5.11.07)
 
Selskabet har lige nu kr. 49.985
(og vi skal helst ikke overføre mere end  kr. 27.000 til næste år)
 
Men der er en del udgifter som ikke er endnu betalt.
 
kr. 5000 for en opdatering af Adobe ( for hjemmesiden)
kr.13.000 til Morten Hesse som honorar for assessmentkurset
kr.4.000 til opdatering af databasen
kr.5.000-10.000 til udgifter som Ragnar har haft ifm assessmentkurset samt bestyrelsesmøder.
kr.2.000-3.000 til udgifter som Eric har haft med bestyrelsesmøder og lign
kr 1000-2000 Anna-Marie Sass ifm det kliniske seminar.
 
Helge beder os til at sende vores bilag til Sonja Andersen (DPF) inden 14 dage.
 
 
Økonomi for 2008.
Vi regner med at have kr. 60.000 på årsbasis
 
Vores faste udgifter er på ca. kr. 12.000 (hjemmesiden kr. 3.000, frimærker+ lign kr.3.000
 
 
3) Næste års arrangementer
 
Introkursus. Helle (og Marianne) afholder kurset omkring d. 22.1.08 og prøver at gøre det på Ringgården.
Tilmeldingspris bliver lidt over kr.200 og Helle får kr. 8.000 for dagen.
 
Ragnar og Dorte Hecksher samler de 3 kurser de har foreslået til GF i et, som bliver et stort "Udredning, tilbagemelding og behandlings"kursus på ca. 5-6- dage i okt. 08.
  
Pårørendearbejde  kursus. Vi venter en tilbagemelding fra Albert.
 
Motivational enhancement therapy. Christian Gad arbejder på sagen. Eric spørger ham næste gang han ser ham.
 
Neuropsykologi (ADHD og misbrug). Eric har lige sendt en mail til Steen for at spørge hvordan det går.
 
Cue Exposure. Jörg Albers holder 2 kurser på Sydgården de 31.1 & 1.2 samt 28.2 & 29.2. (Kurserne bliver sandsynligvis gratis). Disse kurser er ikke i samarbejde med selskabet.
 
Klinisk seminar ( Peer og Eric). I sept. 08, samme sted som de sidste år.
 
 
4)Evt.
 
a)Vi drøfter mulighed for at abonnere os til fagblade eller et universitetsbibliotek. Ragnar overvejer hvorvidt han kunne være hovedskribent til "ny viden" hvis Selskabet giver ham en abonnement til et eller flere fagblade.
 
b) Vi drøfter vores fremtidige annocering ifm tværfagligt arrangementer (da det er Erics opfattelse at annoncering til Self-change seminaret kunne have været bedre)
 
c) vi overvejer at oprette en "rejsebureau" ifm udelandske konferencer som kunne interessere flere medlemmer.
 
d) Eric fortæller at en kollega (som arbejder i psykiatrien) har kontaktet ham mhp at lave en specialistkursus (gammel ordning 1.6. "behandling med særlige grupper". I den sammenhæng bliver det så "behandling af misbrugere") inden marts 2008. Om kurset bliver til noget afhænger af om Eric kan godkendes som underviser på specialist niveau.
Eric foreslår at kurset blive holdt som et af selskabets kurser (udgiiftsfri for selskabet). Bestyrelsen har ingen indvendinger.
 
Vi aftaler at det næste bestyrelsesmøde er fredag d. 18.1.08  kl- 17.00 hos Peer.
Bestyrelsesmøde d. 23. august 2007

Til stede: Peer, Morten, Eric
Afbud fra: Helle, Ragnar, Albert, Helge
 
Dagsorden;
 
1- Det kliniske seminar
2- ”god praksis” gruppe
3- seminaret on Natural Recovery.
 
 
1.
Vi planlægger forløbet af seminaret ud fra de forskellige workshops vi har modtaget (eller efterspurgt!)
Bl.a. er Per Nielsen (fra Ringgården) blevet spurgt om han vil holde et oplæg, og han svarede at han ikke kunne gøre det den gang, men vil meget gerne en anden gang.

Vi drøfter (og efterlyser blandt bestyrelsens medlemmer) korte film til aktiviteten ”film” torsdag eftermiddagen. Eric nævner bl.a. et videoklip, hvor Ali G. interviewer en misbrugsekspert.

Helle står for de 5 (eller er de 7?) tibetanere.

Vi mangler stadig ideer til festen/underholdning om aftenen.

…og så, tilmeldingen til seminaret er pt (d. 10.9) ikke overvældende. Måske er det udmærket at det er sådan, men hvis ikke, så kunne vi i bestyrelsen prøve at lave lidt reklame omkring os for at få lidt flere tilmeldinger.


2.
Eric præsenterer præsentationsteksten til ”god praksis” gruppen, som Annette Aronsø har redigeret. Vi bearbejder den så den bliver læsevenlig ift at komme på Misbrugsnet. Peer lægger teksten m.m. på hjemmesiden.


3.
Eric fortæller hvordan det går med planlægningen af ”Natural recovery” seminaret.
 
- Programmet er stort set færdigt. Vi holder seminare mandag d. 10. december og der kommer Jan Blomqvist fra Stockholm universitet, Davis Best fra Birmingham universitet, Dorte Hecksher fra CfR og Eric. Peer bliver spurgt om han vil stå for at afslutte dagen ved at sige få kloge konkluderende ord. Det vil han gerne
- Lokalet er lejet. Det er Vesterbro kulturhus i Kbh.
- Seminaret er tænkt som et samarbejde mellem CfR og Selskabet. Vi drøfter nogle af de økonomiske aspekter ved det samarbejde.
Prisen er sat til kr. 400, men vi glemmer at drøfte hvorvidt medlemmerne af selskabet skal betale lidt mindre (f. eks kr. 300) samt om vi har taget højde for momsen i vores budget.
 
-Vi mangler stadig at booke hotellet og flyet for Jan og David, samt at annoncere og lave en tilmeldingsside på Misbrugsnet.

ref. Eric
Bestyrelsesmøde d. 15. juni 2007

Detagere :
Peer, Helle, Eric
Afbud fra Ragnar, Morten, Albert, Helge.

1. Selskabets økonomi.
Ud fra det regnskab vi har fået fra Helge, så har Selskabet pt en kapital på ca. kr. 80.000.
Vi drøfter at det er meget positivt at selskabet har et økonomisk overskud, men også at sådan et stort overskud kan også betyde at vi ikke har været så gode til at have gode ideer mhp at bruge disse penge, eller i andre ord, at vi ikke har været nok aktive i årets første 6 måneder.
Vi regner dog at brug en del penge til det kommende klinisk seminar.

2. Evaluering af aktiviteterne.

-Assessmentkurset; ingen kommentar (faktisk tror jeg at vi glemte at tale om det)
-Eric oplyser at arbejdet omkring fyreaftensmøder tager mere tid en planlagt. Håber at det starter i August/september.

3.Kommende aktiviteter.
-Natural history/natural recovery konference.
Eric oplyser at han er i gang med at indlede et samarbejde med Center for Rusmiddelforskning. ( har drøftet det med Dorte Hecksher, og snakket kort om det med Mads Uffe Pedersen).
Eric har lige fået en mail fra en engelsk forsker, David Best, som skriver at han vil gerne komme til Danmark og holde et oplæg om Natuarl Recovery gratis ( altså, udgifterne skal betales).
Dorte H. tager sig at kontakte den svenske Jan Blomqvist, som også forsker om det emne.

Vi planlægger at holde arrangementet som en tværfaglig konference i september i Kbh.

4. Det kliniske seminar.
Vi (Helle, Peer og Eric) arbejde på at planlægge det kommende klinisk seminar og når frem til en tilfresstillende ramme som Peer lægger snart ud på Misbrugsnet.

I år igen bliver seminaret uhyr billigt og baseret på medlemmerne faglige indput.
Vi mangler nu at lave en lille tekst for at opfordre medelmmerne til at byde på workshops.


Næste Møde er den 23 august hos Peer.

Ref. EricBestyrelsesmøde d. 09.03.07

Deltagere:
Helle, Peer, Ragnar, Helge, Eric
Afbud fra Morten og Albert.


1. Konstituering af bestyrelsen

Formand; Peer
Næstformand; Eric
Kasserer; Helge

2. Selskabets økonomi

Helge er ansvarlig for at have overblik over selskabets økonomi, samt at efterlyse de oplysninger han har brug for fra de andre bestyrelsesmedlemmer ifm planlægning af aktiviteter og lign.
Selskabets økonomi ser pt således ud.
Kr.28.000 i tilskud fra DPF + det samme i kontingent; i alt lidt mindre end kr. 60.000 for i år.
Vi har sandsynligvis ekstra kr. 10.000 som bliver overført fra sidst år.
Helge lægger et regneark til rådighed for at lette bestyrelsesmedlemmers arbejde mht den økonomiske planlægning af aktiviteter.

3. Aktiviteterne

A. Fyraftensmøder med Annette Aronsø.
Annette Aronsø (som er psykolog i den tidligere Frederiksborg amts misbrugscenter) har foreslået at selskabet holder fyraftensmøder i samarbejde med Eric.
De arbejder stadig på indholdet af disse møder.
-de følgende datoer er blevet reserveret ; d. 25.4., d. 23.5 og d. 14.6


B. ICD10 kursus
Bliver udskudt til 2008.


C. introkursus.
Bliver også udskudt til 2008.


D. Arrangement omkring Dortes Heckhers bog.
-Eric fortæller at Dorte og ham har fundet et spændende emne for en konference; noget i retning af: Er der et liv efter behandling og the natural history og addiction.
Problemet er at finde kompetente personer der kan sige noget om emnet.
Hele bestyrelsen synes at emnet er spændende og oplagt til en tværfaglig konference.

- Helge tilbyder sig for at sige noget om spontan helbredelse.
- Per Nielsen ved muligvis noget om The natural history of alcohology.

- Der skal også stadig arbejdes for at finde et sted, et tidspunkt og en økonomisk ramme for konferencen


E. klinisk seminar & generalforsamlingen
Der bliver fastlagt at vi holder det kliniske seminar d.11-12. oktober, igen i Danhostel i Odense.
Danhostel har siden sendt en prisoversigt; For 35 personer bliver det kr. 40 975.


4. Fastlæggelse af de kommende møder i 2007

- Torsdag d. 14.6. kl. 17.00 hos Helge
- Torsdag d. 23.8. kl. 17.00 hos Peer
- fredag d. 16.11., som julefrokost i en restaurant.


Ref: Eric
Bestyrelsesmøde d. 09.06.06

Til stede: Peer, Helge, Morten, Ragnar, Eric
Afbud fra Bettina & Helle


1. Drøftelse af aktiviteterne
Økonomi; Budget for resten af året

Misbrug og psykoanalyse kr.  2 000
Dip Q kr.  3 000
Intro august   kr.10 000
Klinisk seminaret kr. 40 000
Kontor kr.   6 000
Rejser m.m. kr. 16 000
I alt kr. 77 000


Afholdt aktivitet

A. Misbrug og psykoanalyse
Indtægt kr.2050
Selskabet støtter arrangementet med   kr.1000

Eric spørger DPF om at få en skabelon til kursusbevis ifm temadagen.


Aflyst aktivitet
B. Følge op dag
på introkurset fra sidst år blev aflyst pga for få tilmeldinger.


Udskudt aktivitet
C. Dip-Q
Kurset bliver udsat til midt i september (omkring d. 15.9), stadig i Århus


Kommende aktiviteter
D. Intro-kursus (Bettina & Helle)
Skal snart finde en dato & annonceres.


E. Screeningskurset.
Ragnar præsenterer planer som strækker sig fra d. 1.11.06 til den 19.4.07
Min 20, max ca.25 deltagere
Tilmeldingspris.
Medlemmer af Selskabet kr. 9.000
Ikke medlemmer kr. 10.000
Vi undersøger om vi kan få det godkendt til specialist efteruddannelse.
Vi stiler efter en annoncering sidst i juli/august.


F. Klinisk seminar.
Dato.  Torsdag 19. okt  & fredag d. 20. okt. Eller d. 26 & 27.
-stedet:  Spørge DPF om de har aftaler med nogle hoteller.
(f. eks Nyborg Strand)2. Henvendelser fra DPF
A. test- arbejdsgruppe
DP har sendt et brev for at indkalde til en arbejdsgruppe vedr. test.
Ragnar og Morten kan ikke afsætte tid til det.
Peer melder tilbage til DP.


Næste bestyrelsesmøde fredag d. 22. sept.
Bestyrelsesmøde d. 31.03.06

Til stede; Helle, Bettina, Ragnar, Morten, Helge, Peer og Eric
Dagsorden
1. økonomi
2.Stephen
3. kommende aktiviteter
4.Evt.

1. Økonomi
Økonomien ser ok ud.
VI afklarer små spørgsmål : Helle og Bettinas opfølgningsdag skal være 100% selvfinansieret da det drejer sig om et kompetencegivende kursus.

Vi dropper de kr.1000 som bestyrelsesmedlemmer plejer at få for deres små udgifter.

Alt i alt har vi udgifter for ca. kr. 77.000 og indtægter for ca. kr. 80.000.


2. Stephen Austin.
Morten køber vin for ca. kr. 500 som tak for oplægget til Stephen.
Vi aftaler derudover at fremover
-Vi skal aftale prisen for oplæggene på forhånd
-Hvis det koster noget skal Helge orienteres
-Hvis det ikke koster noget skal det ikke laves om.

3. Aktiviteterne
A) GF
Vi aftaler at ændre GFs form og droppe oplægget næste år for at bruge mere tid på drøftelser.
Vi prøver at lave en indkaldelse som er mere "meldlemsmøde-orienteret". Ragnar og Helge laver et oplæg til næste gang.

B) Opfølgning introkurset
(Bettina og Helle)
Kurset er udskudt til den 7-8 juni på grund af for få tilmeldinger ( Kurset blev annonceret lidt sent).
Kurset er 100 % selvfinansieret.

C) Misbrug og psykoanalyse
(Eric)
Der er få tilmeldinger indtil videre (11) men det er nok til at gennemføre temadagen.
Der er to tilmeldingsfrister. Den ene hvis man betaler med et girokort ( 7.4.) og den anden hvis man betaler på selve dagen ( d. 17.4).
Selskabet støtter temadagen med kr. 2000.

D) DIP Q.
(Morten)
Kurset er planlagt til tirsdag d. 16. juni kl. 9.00-15.00 i Århus
Det er et begynder kursus
Bettina kontakter Marianne i Århus for at høre om hun vil tage sig af det praktisk.
Udgifterne er kr.10.000 plus transport til Morten
Tilmeldingspris er kr. 800 for medlemmerne og kr. 1000 for ikke medlemmer.
Kurset bliver gennemført med min. 15 og max 25 deltagere.
Kurset er 100 % selvfinansieret, dog med en underskudgaranti på kr. 3000.

E) Introkursus.
(Helle og Bettina)
kurset bliver holdt d. 21. 8. i Kbh. (DPF lokaler)
tilmeldingspris er kr. 300.( inkl. frokost)
kurset bliver gennemført med min. 12 og max. 24 deltagere.
Bettina og Helle får hver kr. 4.000.
Selskabet støtter kurset med kr. 10.000

F) Screening og assesment kursus
(Ragnar og Dorte Hecksher)
Vi aftaler at dele kurset i to moduler; en introduktionsdag og en eller flere dage omkring specifikke tests.
Målgruppe for kurserne er psykologer som arbejder med misbrug.
Introdagen bliver afholdt d. 21.9, muligvis på Ringgården ( Helle spørger Per Nielsen).
Dagorden for dagene er: Hvordan måler man misbrug og afhængighed, samt en præsentation af forskellige sceeningsmetoder.
De tests som kunne blive emner for de specifikke dage er pt. ;
-MCMI
-Intelligenstests
-hjerneskade
-projektive tests
Vi skal helst undgå at holde kursusdage om de tests som allerede er udbudt af DPF.
Selskabet støtter kurset med kr. 10.000

G) Klinisk seminar
(Eric)
Er stadig uplanlagt.


4. Evt.
Der er pt 121 medlemmer. Peer opkræver snart kontingent for 2006, hvilket plejer at få medlemstal til at falde lidt.
Næste bestyrelsesmøde er FREDAG D. 9. JUNI, kl. 16.00. Bettina finder et sted i Kbh. ( sandsynligvis restaurant Zeleste på Nyhavn).
Konstituerende bestyrelsesmøde d. 10-02-2006

Til stede: Helle, Ragnar, Peer, Helge, Eric, afbud fra Morten
Referent, Eric

1. Konstituering
- Peer er formand
- Helge er kasser
- Eric næstformand
- Morten bestyrelsesmedlem
- Helle bestyrelsesmedlem
- Bettina Suppleant
- Ragnar Suppleant

2. Dato til bestyrelsesmøder
Næste møde er fredag den 31. marts kl. 14.00.-17.00
Et sted i København. Bettina finder et sted.

3. Atktivitetspaln for 2006/07

marts
opfølgning intro (selvfinansieret)
Helle & Bettina

april
Psykoanalyse og misbrug (kr.2.000)
Eric

Maj
Dip Q (selvfinansieret, med underskudgaranti på ca. kr. 3.000)
Morten

August
Intro kurset (kr. 10.000)
Bettina & Helle

September -2 dage.
Screening/assesment  (selvfinansieret, med underskudgaranti på ca. kr. 10.000)
Ragnar & Dorte H.

Oktober/november (internat)
Klinisk seminar (kr. 30.000)
Eric

Marts 2007
Opfølgning specialist


4. Regnskab

Vi har ca. kr. 86.000 til årets udgifter.
Vi afskaffer godtgørelsen for små udgifter på kr. 1000 til bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmøde den 18.11.05

Til stede: Bettina, Helle, Peer, Morten, Helge og Eric


Dagsorden
1. Økonomi
2. Evaluering af årets aktiviteter
3. Næste år aktiviteter
4.evt

1. Økonomi
Selskabet slutter året med et overskud på ca. kr. 20.000 (?)
Overskuddet bliver overført til næste år.

2. Evaluering af årets aktiviteter
I år har Selskabet gennemført de følgende aktiviteter
- Generelforsamling (med et fagligt oplæg om projektet Børn i alkoholfamilier)
-specialistkursus (Helge) kr.?
- introkursus (Helle & Bettina) kr.?
- kliniskseminaret samt middag i Park Café (Eric)  ca. kr. 13.000
- oplæg til Studentersektionen (Eric)
Alle de forskellige arrangementer har været velbesøgt (undtaget måske Generalforsamlingen) og fagligt tilfredsstillende for deltagerne samt Selskabet.
Derudover har Selskabet været samarbejdspartner med Dansk Selskab for addiktiv Sygepleje til Injektionsseminaret. (Liese Recke & Morten). Der dog er ingen psykolog fra Selskabet som har deltaget til dette arrangement (udover Liese).
- Penge til Injektionsseminaret ?
Noget om aktiviteter på hjemmesiden ? (Peer & Morten?)

3. Næste års aktiviteter
Vi drøfter –en gang til - forskellen mellem de kompetencegivende aktiviteter (som Selskabet kan være med til at organisere, men  som bør ikke få en økonomiske støtte) og de ikke kompetencegivende aktiviteter (som får en økonomisk støtte af Selskabet)


Februar
Generelforsamling.
d. 10.2.06. i Ringgården, Middelfart.
kl.10.00-12.00  GF
kl.13.00-15.00 fagligt arrangement
Bestyrelser ønsker at ændre Selskabets navn til Selskab for misbrugspsykologi.
Dette betyder at der skal annonceres (i Psykolog Nyt) for en ændring af vedtægter og lave et forslag til navnændring.
-  Helle kontakter Ringgården
-  Eric tjekker tog tiderne, kontakter Psykolog nyt og kontakter Dorte Heckser
Fagligt program ”Dorte Hecksher” (narrativer hos eks. misbrugere)


Marts
- Opfølgning på introduktionskursus. Kbh. Helle& Bettina. Kr. 10.000
- Misbrug og psykoanalyse. Kbh. Eric Kr? (billig)


Maj
Dip. Q. Århus. Morten med Marianne som praktisk gris. Selvfinanseret


August
Nyt intro kursus. (Århus?) Helle & Bettina. Kr.10.000


Oktober/November
Klinisk seminar. Internat. Eric. Kr. mange penge.(ca. 40.000?)
+Helge ( Hvad var det for en arrangement ?) 
Steven Austin. Forskning i klinisk praksis. Kr. 6000(?)

Morten udarbejder et evalueringsskema for vores arrangementer ift brugertilfredshed.

4.evt.

Referent.
Eric
Bestyrelsesmøde den 02.09.05

Til stede Helle, Bettina, Helge, Morten, Eric
Afbud fra Peer.


1. Tilbagemelding fra tidligere aktiviteter.

- Dip. Q.:  Morten aflyste kurset fordi han stod alene for det praktiske og det faglige og ikke kunne uoverskue begge dele.

- Specialistkuset: gik godt og har fået positive tilbagemeldinger. Helge arbejder på en follow-up. Han forelægger et konkret udspil til et kommende bestyrelsesmøde.

-introkuset.  Gik også godt. Der var ca. 24 deltagere. Mange var erfarne psykologer (dog ikke indenfor misbrugsområdet), kun få var helt nye psykologer.
Folk efterspurgte et efterfølgende kursus. (hvor de fik mulighed for at snakke sammen).
Bettina og Helle arbejder på at lave et follow-up i januar/februar.


Selskabet skal så vidt muligt prøve at få dets kurser godkendt ift specialist eller autorisation.


2. Økonomi
(Obs! Økonomien som den blev fremlagt på bestyrelsesmøde er siden blevet væsentlig modificeret, og Selskabet har ikke så mange penge som vi troede).

Plus:
kr. 35 500
+ kr. 28 500 (fra dpf)
til sammen  kr. 64 000.

Udgifter
Kr. 1000 per bestyrelses medlem i alt  kr.6000
2 bestyrelsesmøder i alt kr. 5000
Regning fra Michael Jourdan kr. 8 369.
Honorar + udgifterne til introkurset 9 200
+ øvrige udgifter ca. kr. 1500
i alt 31 469.
Tilbage kr. 32 000

- Helge vil sikre sig at vi max. har kr. 28.000 på kontoen d. 1.1.06
- Fra nu af når man skal have udgifter refunderet skal man udfylde et særligt blanket fra DPF.


3. kommende arrangementer.

1. Injektionsseminaret; mandag og tirsdag de 14. og15. november
Kun den 14 er en fælles dag (den anden er for sygeplejerske og lægerne).

Seminaret foregår på Fyn.
- Vi er ikke involveret økonomisk
- Bestyrelsen foreslår Ragnar G. som en god faglig repræsentant  (Morten drøfter det med styregruppen og Ragnar)

2. Klinisk seminar
Eric præsenterer hvordan planlægningen ser ud lige nu og der bliver arbejdet videre med resten af bestyrelsen.

Seminarets titel er
Klinisk psykologisk praksis på misbrugsområdet
Datoen bliver den 10-11 nov.
Stedet bliver sandsynligvis Ringsted eller Odense
Eric prøver at få seminaret godkendt som pointgivende ifm specialist
Minimum deltagere er 20
Økonomi: Overnatning, forplejning m.m. kommer til at koste omkring kr. 1500 per person.
Bestyrelsen regner med at støtte arrangementet med ca kr. 25.000.
1.500 for de 6 bestyrelsesmedlem =  kr. 9000.
Gratis deltagelse for oplægsholdere (for 4 oplægsholdere kr. 6000) og en nedstat tilmeldingspris (på ca. kr. 300) for medlemmerne som tilmelder sig inden den 1. okt.

Indhold
Seminaret bliver bygget omkring korte oplæg (ca. en time) af oplægsholdere som ikke vil få et honorar.
Eric skriver en call for paper som bliver sendt til medlemmerne for at opfordre dem til at forslå et oplæg/workshop omkring et klinisk spørgsmål de er optaget af og som de har lyst til at præsentere og drøfte med kolleger.


4. RUF

Bettina sidder på sidelinjen og læser de mails som bliver udvekslet. Vi drøfter Lieses referat og hvordan fremtiden kan komme til at se ud ifm uddannelse på misbrugsområdet samt for psykologerne.


5. Evt.

Bestyrelsen mødes næste gang for at evaluere det kliniske seminar.
Det næste bestyrelsesmøde finder sted fredag d. 18 november kl. 17.00.
Bestyrelsesmøde den 03.06.05

Tilstede: Bettina, Helle, Helge, Peer, Eric
Afbud fra Morten


Dagsorden

1. Selskabets økonomi
2. De kommende aktiviteter
3. De andre aktiviteter for i år
4. Tilbagemelding fra Selskabets holdning til RUF
5. De psykologstuderende henvendelse
6. Fordeling af Lenes arbejdsopgaver
7. Evt


1. Selskabets økonomi

Kassereren præsenterer Selskabets budget og får ros for sit arbejde.

Ud fra det planlagte budget vil selskabet slutte året med et overskud på ca. kr.24.000
Da sådan et overskud er uhensigtsmæssigt (Selskabet må ikke akkumulere en formue)
beslutter vi
- at Peer får fuld dækning af sine Internet udgifter i kraft af hans arbejde som webmaster for hjemmesiden. (ca. kr. 400 om måned)
- at vi vil prøve at ansætte nogle ”praktiske grise” til vores arrangementer som vil få et honorar på ca. kr. 1200. Vi tænker at det kunne være et job for psykologistuderende.
-at prisen på vores kurser vil blive regnet ud fra maksimum deltager og at Selskabet vil dække en evt. underskud.
- at bestyrelsesmedlemmer fremover vil få kr. 1000 om året til dækning af diverse udgifter.


Ifm med drøftelsen af Selskabets økonomi gør Peer os opmærksom på de store administrative problemer som er forbundet med de nye elektroniske regninger kommunerne m. m anvender nu.


2. De kommende aktiviteter

a. Specialistkurset kører på skinner.
b. introkurset er tilrettelagt. Der er p.t. 7 tilmeldinger
c. Injektionsseminaret. Bestyrelsen kunne godt tænke sig en tilbagemelding fra Liese og Morten.


3. De andre aktiviteter for i år

d. Dip Q. Bestyrelsen venter på en tilbagemelding fra Morten (kurset kører under de nye regler prisudregningen.)
e. Gruppebehandling seminaret. Eric tager kontakt med Lotte Sønderby og hører om hun er interesseret i at arbejde på projektet uden Lene Nybo Madsen. ( Har fået en tilbagemelding. Lotte har ikke tid lige nu, og gerne vil vente til næste år)
f. Terapeutisk seminar

Seminaret bliver drøftet i lang tid.

- Overskriftet kan være noget i retning af ” Bag om symptomerne. Psykologiske aspekter ved misbrug”, og vil handle om psykologiske teorier vedr. misbrug og ikke mindst misbrugsbehandling.
Vi tænker det som en internat (2 dage + en nat), midt i november.

Som mulige emner har vi
- Drøftelse af nogle centrale begreber (Forsvarsmekanismer/copingstrategier eller Ambivalens/selvdestruktivitet, m.m.)
- Drøftelse af cases ud fra forskellige teorier.
- Psykoterapeutiske indslag
- Hvordan kan vi forstå misbrug


4. tilbagemelding fra Selskabets holdning til RUF

Bestyrelsen beslutter at udpege Liese Recke (for så vidt hun er interesseret i opgaven) til at være Selskabets repræsentant ifm med RUF sammen med Peer og, hvis hun kan det, Bettina.
Bestyrelsen understreger tilbagemeldingspligt ift de drøftelser og beslutninger som foregår i den sammenhæng.


5. De psykologstuderende henvendelse

Psykologistuderende må gerne være medlemmer af Selskabet
Prisen er kr. 100 om året.
De kan deltage i kurserne til almindelig medlemspris
Vi opretter en list over de institutioner som kan tilbyde en praktikplads.


6.evt

Vi beslutter at foreslå at ændre Selskabets vedtægter på næste generalforsamling så:

- Selskabet får et nyt navn. Der bliver bl.a. forslået ”Fagligt Selskab for Misbrugspsykologi”.

-reglerne vedr. indkaldelse af Generelforsamlingen ikke længere kræver at indkaldelsen m.m. skal stå i Psykolog Nyt.

Næste møde
Fredag den 2. september. Kl. 13.30-16.30
Helle finder en restaurant.


Referent.
Eric
Bestyrelsesmøde den 18. marts 2005

Tilstede : Bettina, Lene, Morten, Helge og Eric
Afbud fra : Helle og Peer.


Dagsorden

1.kommende aktiviteter
2.økonomi
3.Ny viden
4.RUF


1. Kommende aktiviteter

a. DIP Q
Det DIP Q kursus som var planlagt til foråret er udskudt til efteråret p.g.a. problemer med planlægningen. Morten, som står for den faglige del af arrangementet, beklager at aftalerne omkring samarbejde mht den praktiske del ikke er blevet holdt af Helge. Helge besvarer at han ikke havde forstået at Morten på bestemte tidspunkter havde brug for hjælp. En gang til drøfter vi vigtigheden af en god kommunikation i bestyrelsen.
Der blev nedsat en ny arbejdsgruppe bestående af Morten og Bettina hvor Bettina tager sig af de praktiske opgaver som kan klares fra Kbh, da kurset skal holdes i Århus.
Kurset består stadig af 2 gange en dag, og skal stadig være udgiftsfri for Selskabet .


b. ”Kom i gang med specialist” dag.
Vi drøfter det udkast Helge har sendt til bestyrelsen.

Mht indholdet består dagen af formiddagen med Ib Andersen fra DPF som oplyser om kravene til specialist.
Om eftermiddagen er det Helge, og muligvis Ragnar Gunnarson, som hjælper deltagerne til at lave en personlig plan mhp at blive specialist.

Kurset er planlagt til den 10.6.05
Lene er ”praktik gris for dagen”

Vi aftaler at aflyse arrangementet, hvis der bliver under 8 tilmeldinger.
Helge tager ansvar for planlægningen
Helge forpligter sig til at være færdig med al planlægningsarbejdet den 5 april.

Økonomien. Vi forventer en udgift fra Selskabet på maks. kr. 7400.


c. Introkurset
Helle og Bettina planlægger at holde det den 11. august.
Økonomisk kører som det plejer ( dvs kr. 4000 per underviser).
Vi drøfter indholdet af kurset og aftaler at Helle og Bettina kommer med en udkast i løbet af maj.
Bettina regner med at kunne annoncere kurset efter Påske.


d. klinisk seminar
Morten og Eric er begyndt at tænke på seminaret hver for sig, men bortset fra det skal alt laves.


e. Seminar om injektionsmisbrug.
Der er tale om et samarbejde med Addiktiv medicin (lægerne) og ”misbrugs sygeplejerske”.
Morten er bestyrelsesrepræsentant i arbejdsgruppen og holder os orienteret om arbejdsgangen.
Datoen for seminaret er midt i november.

Vi drøfter programmet og især hvilken plads der bliver til de psykiske aspekter af injektionsmisbrug.
Vi aftaler at søge personer, som kunne belyse spørgsmålet fra en psykisk synsvinkel.
Fristen for en tilbagemelding er den 20 april.


f. temadag om gruppebehandling
Arbejdsgruppen består af Lene og Lotte (som er studerende i Århus).
Datoen for seminaret er slutning af september.
Udover det er der alt at lave.

Vi drøfter programmet og nævner som mulige relevante emner
-Projekt ALF fra Ringgården
-Marlatt som er en amerikansk psykolog som arbejder med grupper. Morten tager sig af at kontakte ham.


2.økonomi

Helge oplyser at der er pt. kr. 40.000 i kassen
-Peer (via Morten) udtrykker sin undren over at Helge ikke har sørget for at søge medlemstilskud hos DPF. (tilskuddet kan søges hvert kvartal).
-Helge svarer at han er klar over at man skal anmode om at få penge fra DPF, og at pengene ikke kommer automatisk, men at man ikke mister pengene ved at vente og kun søge dem 1,2 eller3 gange i stedet for 4. Da Selskabets økonomiske situation er udmærket vurderer således Helge at der ikke er grund til at søge tilskuddet nu.

En gang til understreger vi, at det er vigtig at finde et godt kommunikationsniveau i bestyrelsen ( især mellem møderne) så vi kan gennemskue hvornår en af os overser eller glemmer en af sine opgaver, og hvis det er tilfældet hvordan man kan rette på det.

Kassereren udtrykker i øvrigt sin frustration over ikke at kunne danne sig et samlet overblik over økonomien for de mange kommende aktiviteter og efterlyser at man lægger en budget når man planlægger en aktivitet hvis han skal kunne styre Selskabets økonomi. Resten af bestyrelsen fortæller ham at han ikke er ansvarlig for de økonomiske problemer som kunne opstå p.g.a. en dårlige styring af aktiviteter. Helge er enig, men påpeger at han er ansvarlig for at gøre os opmærksom på problemet.


3.Ny viden

Morten, som står for langt hovedparten af indlæggene i Ny Viden, ønsker at invitere lægen Henrik Thiesen til at bidrage til Ny Viden. Bestyrelsen synes at det er en god ide og hilser Henrik velkommen.

Vi drøfter i øvrigt de strenge krav om videnskabelighed som Ny Viden har og som måske forhindrer nogle knap så videnskabelige mennesker i at skrive lignende artikler om ting de har læst.
Der blev foreslået at åbne en ny rubrik under overskrift ”Ny Pseudo Viden”….


4.RUF

Eric orienterer bestyrelsen om at psykolog Liese Recke har sendt et brev (
download bilag - word-dokument) til socialudvalget & sundhedsudvalget i folketinget samt andre personer ifm med DNU og RUF.
Ikke mindst fordi Liese har sendt det brev på vegne at bla. Selskabet, hvor hun fremstår som kontaktperson for Selskabet sammen med Peer.

En stor del af bestyrelsen kendte åbenbart ikke noget til Lieses brev og tilhørende aktivitet.
Bestyrelsen finder Lieses aktivitet meget relevant (dog vækker tonen i brevet ikke bestyrelsens uforbeholdte begejstring) men samtidig rejser problematikken at Bestyrelsen ikke er blevet orienteret hverken af Liese, Peer eller de andre medlemmer af selskabet som var kendt med det brev og som i øvrigt kendte til problemerne med DNU & RUF.
I den sammenhæng viser det sig bla. at Bettina samarbejder med CVU i Kbh og er meget interesseret i at se hvordan man kunne udvikle samarbejdet mellem CVU og selskabet.
Vi aftaler at arbejde videre med dette spørgsmål og afventer en tilbagemelding fra Bettina.


For tredje gang denne dag må vi konstatere, at det ville være en god ide at være mere opmærksom på kommunikationen i bestyrelsen fremover.


Referent.
Eric
Konstituerende bestyrelsesmøde d. 11-02-2005

Til stede: Helle, Morten, Peer, Helge, Eric og Lene, afbud fra Bettina

Hele den tidl. bestyrelse blev enstemmigt genvalgt på generalforsamlingen 2005 og holdt umiddelbart efter et kort konstituerende møde hvor flg. poster blev besat:

Formand: Peer Nielsen
Næstformand: Eric Allouce
Kasserer: Helge Børven

Best.medlemmer:
Bettina Myggen Jensen
Lene Nybo Madsen

Suppleanter:
Morten Hesse
Helle Kjær

.... og flg. bestyrelsesmøder blev aftalt:

18. marts 2005 kl. 17.00
03. juni 2005 kl.13.30
02. sept. 2005 kl. 13.00
18. nov. 2005 kl. 17.00
Bestyrelsesmøde d. 09-12-04
Til stede: Bettina, Helle, Morten, Peer, Helge, Eric
afbud fra Lene.
Referent: Eric


Dagsorden
1. evaluering af de sidste aktiviteter
2. generalforsamlingen 2005
3. Forslag til arrangementer i 2005
4. Økonomi
5. Tanker omkring hjemmesiden
6. Evt.


1. Evaluering af de sidste aktiviteter

A. Jubilæet.
Folk har fået positive tilbagemeldinger. Bl.a. har det vist sig, at det at mødes med andre psykologer, som arbejder i feltet, er af central interesse.
Rammen som retssag var en god idé.
Aftenen i Park café var vellykket.
På den negative side kan vi beklage, at medlemmer fra Jylland ikke kom. Fremover skal vi overveje at holde arrangementer i Jylland eller Fyn.

B. Dip Q 1 & 2
Der har været 22 deltagere til dip Q1 og 8 deltagere til dip Q2.
Det faglige input har været tilfredsstillende.
Vi overvejer at gentage de 2 kurser til næste år.

C. unge konference
Arrangementet var vellykket, men den måde bestyrelsen blev involveret på var mislykket.
Vi fik ikke styring på dagsorden og program. Fremover vil det være rart at kende rammen for samarbejde og møder.
Et af problemerne med at lave møder med DSfAM er i øvrigt, at Selskabet må ikke tjene penge på arrangementer.

D. introkurset
Der har været 8-9 deltagere.
Vi har fået uopfordrede positive tilbagemeldinger fra kursusdeltagere. Igen har muligheden for at møde andre psykologer, som arbejder i feltet, været et vigtigt punkt.

Derfor skal vi måske mere fokusere på networking aspektet og f. eks støtte dannelse af Erfa-grupper.
Vi kunne f.eks. sende en mail til deltagere fra de 3 introhold og spørge dem, om de vil være med i en erfa-gruppe.


2. generalforsamlingen 2005

Generalforsamlingen bliver planlagt til den 11. februar 2005 på Ringgården i Middelfart.

Helle tager sig af at kontakte Per Nielsen

Programmet for dagen er følgende
kl. 10.00-12.00 . Fagligt indhold (hvor Helle orienterer om Sundhedsstyrelsens landsdækkende projekt om Misbrugsfamilier)
kl. 13.00-15.00 Generalforsamlingen. Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges 7 bestyrelsesmedlemmer (5 fast+ 2 suppleanter)
De tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen orienterer at de genopstiller alle sammen.

På selve dagen skal der vælges en ordstyrer og en referent.

Den nye bestyrelse holder sit første møde efter generalforsamlingen kl. 15.00-16.00.
Når bestyrelsen konstitueres opfordrer vi til, at den laver en mødeplan for hele året.


3. Forslag til arrangementer i 2005

På baggrund af erfaringerne fra dette års aktiviteter, beslutter bestyrelsen i forbindelse med de kommende aktiviteter at:

- Bestyrelsesmedlemmer deltager gratis i Selskabets arrangementer for så vidt arbejdspladsen ikke betaler.

- I lighed med konferencer etc. offentliggør vi deltagerlisten til alle arrangementer på misbrugsnet.dk i forbindelse med arrangementsopslaget, så man kan se, at man har tilmeldt sig.

- Til brug for bestyrelsen laver vi en planlægningsside for kommende arrangementer på misbrugsnet.dk, hvor vi beskriver hvem der står for hvilken del af arrangementet m.m. og løbende opdaterer, så alle kan følge med i, hvad der sker undervejs. Det kræver et password at få adgang til siden - ikke fordi den indeholder hemmelige oplysninger, men fordi oplysningerne på planlægningssiden ikke kan bruges som information om kommende arrangementer, da planerne undervejs kan ændres.

- Det ville være en god ide at lave et ?networking? arrangement en gang om året hvor vi kombinerer et fagligt og et festligt arrangement (i lighed med jubilæet i år)

- I.f.m. DPs formands tale ved Jubilæumsarrangementet skal vi være opmærksomme på at Selskabet ikke betaler for medlemmernes efteruddannelse ved at sponsorere kurserne (som det har været tilfældet med mange kurser, f.eks. SAKT arrangementet).
Alle efteruddannelses- og opkvalificeringskurser bør i fremtiden normalt være fuldt deltagerbetalte (d.v.s., i reglen betales af arbejdsgiveren).
Arrangementer, der har fagligt støttende/udviklende/debatterende/ karakter eller som støtter medlemmernes mulighed for networking, kan afvikles med en mindre deltagerbetaling og økonomisk tilskud fra selskabet.

Bestyrelsen foreslår følgende aktivitetsplan for næste år.

- Dip. Q 1 & 2
Morten
i april og maj 2005. I Jylland.
(opkvalificering - fuld deltagerbetaling)

-"kom i gang-dag" for autoriserede psykologer, der ønsker at søge
specialistgrad.
Helge
I juni 2005
(faglig aktivitet - økonomisk støtte fra selskabet)

-introdutionsdag for nyindmeldte/nye inden for området/networking
Helge & Eric eller Helle og Bettina
September 2005
(faglig aktivitet - økonomisk støtte fra selskabet)

-konference om kliniske spørgsmål/teorier.
Eric
i oktober/november 2005
Morten oplyser at der måske bliver mulighed for et samarbejde med CfR.
- Vi drøfter lidt formen. Baseret på cases.
(opkvalificering - fuld deltagerbetaling?)

- +Muligvis
- et arrangement om strukturreformen f.eks. i samarbejde med Dansk Selskab for Addiktiv Medicin
- en workshop til DPs Årsmøde
- et supervisionskursus


4. Økonomi
- Der står kr. 24.600 på kursuskontoen
- Der står kr. 20.000 på kontingentkontoen
- Der mangler en del indbetalinger for de afholdte kurser og nogle kontingenter.
- Man må kun overføre fra det et år til det andet det beløb man har fået som tilskud af DP. (Ca. kr., 24.000 for Selskabets vedkommende i år).

- Der skal stadig betales: kr. 8000 til Morten (Dip Q kurset)
Kr. 4000 til Eric (Intro kurset)
Kr. 4000 til Michael Jourdan (Jubilæum arrangement)
Kr. 500 til hvert medlem af bestyrelsen (til dækning af de små udgifter)
I alt kr. 19 500


5. Tanker omkring hjemmesiden
- Vi drøfter ideer om at indsætte små jokes i hjemmesiden (Peer forslår f. eks. ”alternative billeder af bestyrelsesmedlemmer)
- Eric gør opmærksom på at Linkene skal ajourføres, samt at det kunne være en ide at gøre mere ud af linkene (Peer svarer, at folk er meget velkommen til at bidrag med det de vil, i.f.m. hjemmesiden)


6. Evt.
Bestyrelsesmøde d. 27.9.04

Til stede : Peer Nielsen, Morten Hesse, Helge Børven, Eric Allouche
Afbud fra : Helle Kjær, Lene Nybo Madsen, Bettina Myggen Jensen
Referent: Eric Allouce


Dagsorden.

1.Ref. Fra unge seminaret
2.Økonomi.
3.Jubilæum
4.DIP-Q
5.Introkurset
6.Helges specialist projekt.
7. evt


1. Ref. Fra unge seminaret.

Morten fortæller om seminaret. Der har været gode faglige indlæg og stort fremmøde.
Eric beklager, igen, at bestyrelsen ikke blev inviteret som den plejer til arrangementet. Morten pointerer at det måske skyldes, at det konkrete samarbejde med Selskab for Addiktiv Medicin ikke har været helt i top denne gang.


2. Økonomi

Der er p.t. på

Helges konto (Kursus konto) kr. 20 486
Peers Konto (Kontingent konto) kr. 26 493

Helge rykker foreningen for udbetaling af tilskud

Alt i alt er Selskabets økonomi fin.


3. Jubilæumsarrangementet

Der er p.t. kommet 4 tilmeldinger

Bestyrelsen satser på et fremmøde på ca. 50 personer.
(deriblandt de 7 medlemmer at bestyrelsen og de 5-6 vidner som bliver indkaldt)

Michael Jourdan har sagt ja til at være dommer. Morten finder ud af hvor mange penge han ønsker at få for det.
M.h.t budgettet regner bestyrelsen med, at arrangementet vil komme til at koste ca. kr. 600 per deltager. D.v.s ca. kr. 30 000 hvis der tilmeldes 50 personer.


4. DIP-Q-opfølgning

Fortsættelse af det første DIP.Q kursus

Planlagt til torsdag d. 2 december. På DAT (dog med mulighed for ændring til CfR)

Vi beslutter at Morten Hesse ikke denne gang skal nøjes med mindre end taksten så han får kr. 8000 for at undervise den dag.


5. Introkursus

Da der er mange nye medlemmer, der har meldt sig ind i Selskabet, foreslår Eric, at der bliver gennemført et en dags introduktionskursus som det der blev lavet i 2002.
Det er bestyrelsen enig i og vi beslutter således at Helge Børven og Eric Allouche holder et introkursus onsdag d. 17. november på DPF lokaler i Kbh.

Underviserne får hver kr. 4000.
Prisen for at deltage i kurset er kr. 400 (inkl. frokost) for medlemmerne af Selskabet og kr. 600 for ikke medlemmer af Selskabet.

Peer genbruger kursusoversigt fra 2002 m.h.t annoncering på Misbrugsnet..


6.Helges specialist projekt

1. første dag: man gennemgår kravene fra DPF
2. anden dag: Supervision


7.Evt.

A.
Helge foreslår, at vi lægger referat fra bestyrelsesmøde ud på hjemmesiden. Vi drøfter ideen og beslutter at gøre det fra i dag m.h.t gennemsigtighed i.f.t. Selskabets medlemmer. Det betyder at fremover vil referaterne være mere eksplicit og forståelige også for folk som ikke deltager i bestyrelsen.

B. Næste bestyrelsesmøde.
Dato endnu ikke fastsat


sidens top

til forsiden