Fagligt Selskab for Misbrugerbehandling
Fagligt stof

 Situationsspecifik coping i misbrugbehandling


Bilag 1. Oversigt over alle mestringssvar fra de indsamlede spørgeskemaer.

Klientens nummer i tabellerne ovenfor er angivet i anden kolonne, og i tredje kolonne er angivet et kategorinummer, som vil blive gennemgået i afsnit 6.3.2.

Problemundgåelse (avoidance behavior)

Svar

Nr

Kg

1. "Undgå gamle venner."

[1]

1

2. "Brugte mine penge til noget andet."

[2]

1

3. "Undgå andre stofmisbrugere, prøve på at holde sig væk fra miljøet, ikke gå med for mange penge på mig, tage ind til byen uden penge."

[5]

1

4. "Undgå andre stofmisbrugere, lade være."

[5]

1

5. "Holde mig væk fra miljøet."

[5]

1

6. "Lade være med at opsøge stoffer."

[6]

1

7. "Holde mig væk fra miljøet."

[6]

1

8. "Aflevere penge til Kirsten." (Kirsten er kæresten, der ikke er stof-misbruger, MH.)

[6]

1

9. "Undgik pushere (de spurgte efter mig hele tiden)."

[6]

1

Tiltag, der forhindrer eller besværliggør adgang til stoffer eller kontakt med stoffer, som at skaffe pengene uden for rækkevidde, blive hjemme, eller undgå bestemte kontakter eller steder.

At søge eller bruge hjælp og behandling

10. "Gå i recidiv gruppe."

[2]

3

11. "Bruge recidivteknikker."

[2]

1

12. "Tage skemaerne frem og se lidt på dem, det er også en stor hjælp."

[5]

1

13. "Gå på kursus, udfylder skemaer, tænker mere over tin-gene."

[5]

1

14. "Fortsætte med at gå i gruppen."

[5]

1

15. "Søge hjælp på klinikken og være ærlig. Tage hjem til Kirsten og blive der et stykke tid."

[6]

1

16. "Tager på Flinterupgård." (En døgninstitution for stof-misbrugere)

[6]

3

17. "Blive i behandlingen. Melde mig på næste kursus der bliver holdt."

[6]

1

Opsøgning af eksempelvis familie, venner eller en behandlingsinstitution. Denne kategori rummer også brug af behandlingens teknikker.

Andre stofløsninger. Substitutionsstoffer.

18. "Gå op i metadon."

[2]

1

19. "Ryger mere hash, da det får mig til at "glemme" heroin-en."

[3]

1

20. "Ryge Hash. Drikke øl."

[3]

1

21. "Ryge en fed (hash) i stedet for."

[5]

1

Det som kendetegner disse svar er, at de repræsenterer et forsøg på at vælge et stof med færre negative konsekvenser end andre stoffer (eksempelvis heroin, jvf. Hemmingsen et al, 1994, side 447).

Følelseskontrol.

22. "Træn dig selv op til at kunne styre følelser."

[2]

2

Følelseskontrol er at kontrollere følelser og stemninger for at begrænse eller standse misbrug.

Selvinstruktioner

23. "Tage sig selv i nakken og sige nej."

[1]

1

24. "Tænk positivt, læg strategi."

[2]

2

25. "Tænke på noget andet."

[3]

1

26. "Sige til sig selv, at man har fået nok. Sige til mig selv 'se nu, hvor dum du er. Du kan godt undvære stoffer.'"

[5]

1

27. "Fortælle mig selv, at jeg godt kan undvære stoffer."

[5]

1

28. "Tænke på noget andet."

[5]

1

Alle svar hvor strategien går ud på at sige noget til sig selv eller tænke noget, hvad enten det er handlingsinstruktioner eller det er opmuntrende eller manende ord.

Erstatningsaktiviteter

29. "Udfylde min hverdag." [1] 2

[1]

2

30. "Cykle en tur, gå en tur i biografen, gøre rent i lej-ligheden, gå i svømmehallen."

[1]

1

31. "Finde nye venner, udfylde sin hverdag positivt, spare sammen til noget."

[1]

3

32. "Tage på landet, ud og sejle."

[2]

3

33. "Spille musik, besøge familie, meditere."

[2]

1

34. "Jeg spiller musik, sejler i sejlbåd, læser, passer børn, og mediterer."

[2]

1

35. "Planlægge min dag, være sammen med stoffrie venner, gå ud og drikke kaffe og spille billiard. Meditere, sejle, male, læse, osv."

[2]

1

36. "Tag på landet. Find et arbejde. Gå i skole. Tag ud og rejs. Find en pige. Styrk din krop."

[2]

3

37. "Finde en dame."

[3]

3

38. "Besøge stoffrie venner. Familie."

[3]

1

39. "Ryge i fængsel. Ferie. Udlandet. Væk fra miljøet."

[3]

3

40. "Få arbejde, gå på kursus, få økonomisk hjælp så jeg kan gå igang med at istandsætte min lejlighed. Være sammen med min bror og hans familie."

[4]

3

41. "Gå en tur uden penge på lommen."

[5]

1

42. "Holde fast på min kæreste. Dyrke noget mere sport."

[6]

3

Alle aktiviteter som kunne fungere som mestring ved at optage tid eller opmærksomhed, omend disse aktiviteter kan være knyttet til andre mål end undgåelse af stofindtagelse.


sidens top

[indhold] [kap 1] [kap 2] [kap 3] [kap 4] [kap 5] [kap 6] [kap 7] [kap 8] [litteratur] [bilag]