Fagligt Selskab for Misbrugerbehandling
Fagligt stof

 Situationsspecifik coping i misbrugbehandling


Litteratur

Andersen, H. (1994): Coping: Mestring eller afværge, in Udkast, Nr. 1, 22. årgang. side 48-61
Antonovsky, A. (1987): Unraveling the Mystery of Health, Jossey-Bass. New York.
Arntz, A (1994): Treatment of borderline personality disorder: a challenge for cognitive-behavioural therapy, in Behav. Res. Ther. Vol 32, no. 4, side 419-430
Bader, K. (1993): Hjelpeløse hjelpere. Hans Reitzels Forlag A/S. Oslo.
Bergmark, A. og L. Oscarsson (1993): Behandlingseffekter inom Narkomanvården - en diskussion av forskningsläget och dess implikationer för den Social-tjänstbaserade Narkomanvården. SCB Statistiska medellanden. Stockholm
Christoffersen, M. og D. Kousholt (upubl): Interviewundersøgelse af behandlere, klienter og administratorer i Københavns Kommunes Behandlingssystem for stofmisbrugere. Manuskript til KOOMIS, forum for koordinering af unge misbrugere i København
Cullberg, J. (1990): Dynamisk Psykiatri. Hans Reitzels Forlag, København.
De Leon, G. (1990): Effectiveness of Therapeutic Communities, in Platt, JJ. P. J. McKim og Robert F. Krieger (red): The Effectiveness of Drug Abuse Treatment: Dutch and American Perspectives. Publishing Company, Malabar, Florida, side 113-136
Donovan, D. M. & E. F. Chaney (1985): Alcoholic relapse prevention and intervention: models and methods. in Marlatt & Gordon (eds. 1985). side 351-416
Dreier, O (1993): Psykosocial Behandling - en teori om et praksisområde. DPF. København.
- (under udgivelse): Psychotherapy as a Constellation of practice across contexts, in Mattingly, Ch. og L. C. Garro (red): Narratives of Illness and healing. Berkeley: University of California Press
Flores, P. J. og L. Mahon (1993): The treatment of Addiction in Group Psychotherapy, in International Journal of Group Psychotherapy, 43 (2)
Forchhammer, H. og M. Nissen (1995): Psykologiske sundhedsbegreber i et subjektvidenskabeligt perspektiv. in Jensen og Andersen 1995, side 139-180
Goldstein, M. J., B. L. Baker og K. R. Jamison (1986): Abnormal Psychology - Experiences, origins and interventions. Little. Brown & Company, Boston.
Hemmingsen, L. et al: Klinisk Psykiatri, Munksgård, 1994
Hersen, M. (1976): Historical perspectives in behavioral assesment, in Hersen & Bellack (red): Behavioral Assesment, a practical handbook. Pergamon
Hersen, M. og D. H. Barlow (1976): Single Case Experimental Designs - strategies for studying behavior change. Pergamon. New York.
Hougaard, E (1996): Psykoterapi. Teori og Forskning. Dansk Psykologisk Forlag
Hougaard, E. og T. Nielsen (1995): Empiriske undersøgelser af kognitiv terapi, social færdighedstræning og psykoedukation. in Mørch, Rosenberg og Elsass, red. 1995, side 220-246
Howard, K. I., K. Moras, P. L. Brill, Z. Martinovich og W. Lutz (1996): Evaluation of Psychotherapy: Efficacy, Effectiveness, and Patient Progress, in American Psychologist, 51(10), side 1059-1064
Høglend, P. (1996): Long-term Effect of transference interpretations: comparing results from a quasi-experimental and a naturalistic follow-up study of brief dynamic psychotherapy. Acta Psychiatrica Scandinavica, 93, side 205-211
Jensen, U. J. og P. F. Andersen (red. 1995): Sundhedsbegreber - Filosofi og praksis. Philosophia, Aarhus
Lieberman, M. A. (1990): A Group Therapist Perspective on Self-Help Groups, in Martin P. Seligman og L. E. Marshal (red). Group Psychotherapy - Interventions with Special Populations. Mass.
Marlatt, G. A. (1985 A): Relapse prevention: Theoretical rationale and overview of the model, in Marlatt & Gordon (eds. 1985), side 3-70
- (1985 B): Situational determinants of relapse and skill-training interventions, in Marlatt & Gordon (eds. 1985), side 71-127
- (1985 C): Cognitive factors in the relapse proces, in Marlatt & Gordon (eds. 1985), side 128-200
- (1985 D): Cognitive assesment and intervention procedures for relapse prevention, in Marlatt & Gordon (eds. 1985) side 201-279
- (1985 E): Lifestyle modification, in Marlatt & Gordon (eds. 1985) side 280-350
Marlatt G. A. & J. R. Gordon (eds. 1985): Relapse Prevention - maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors. The Guilford Press. New York.
Marshall, C. og G. B. Rossman (1989): Designing qualitative research, Sage Publications, Newbury Park
McCrady, B, L. Dean, E. Dubreuil, & S. Swanson: (1985): The Problem Drinkers Project - A programmatic application of social-learning based treatment, in Marlatt & Gordon, eds. 1985, side 417-471
McLellan, A. T., G. E. Woody, L. Luborsky og L. Goehl (1988): Is the Counselor an "Active Ingredient" in Substance Abuse Rehabilitation? An examination of Treatment Succes among Four Counselors, in The Journal of Nervous and Mental Disease, Vol. 176, no. 7, USA, side 423-430
McLellan, A. T., I. O. Arndt, D. S. Metzger, G. E. Woody og C. P. O'Brien (1993): The Effects of Psychosocial Services in Substance Abuse Treatment, in JAMA, Vol 269, no. 15, side 1953-1959
Mørch, M. M., N. K. Rosenberg og P. Elsass (red. 1995): Kognitive behandlingsformer - kognitiv terapi, social færdighedstræning, psykoedukation og kognitiv optræning, Hans Reitzels Forlag, København
Narkotikarådet (1996): Hvad er god behandling? Narkotikarådets anbefalinger om stofmisbrugsbehandling. Narkotikarådet.
Nielsen, P. (1992a): Misbrug, Behandling, Tilbagefald. Skrifter fra CANFAU
Nissen, M. (1987): Lift mod Gift. Udkast ***
- (1992): Brugerperspektiver og praktiske, psykosociale sundhedsbegreber. Baggrund for en empirisk udforskning. in Nordisk psykologi, Vol. 40 nr. 4, København
- (under forberedelse): Projekt Gadebørn. En evaluering af Sjakket og Tjekpunkt.
- (upubl.): Skitse til forsknings- og udviklingsprojektet "Behandlingssystemet og de unge stofmisbrugere." Projektskitse til projekt ved Center for Forskning i Socialt Arbejde
Petzel, T. P., J. E. Johnson og J. McKillip (1973): Response bias in drug surveys. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 40, side 437-439
Rekve, M (1992): Bruk av meta-analyser ved evaluering av psykoterapi. Nordisk Psykologi, 44, (1), side 19-34
Rasmussen, O. V. (1994): Brugerperspektiver og organisationsudvikling, in Udkast, Nr. 1, 22. årgang, side 87-114.
Rosenbaum, M (1991): Staying off Methadone Maintenance, in Journal of Psychoactive Drugs, Vol. 23(3), side 251-260
Rosenberg, N. K. og M. M. Mørch (1995): Kognitive behandlingsformer ved psykiske lidelser, in Mørch, Rosenberg og Elsass, red. 1995, side 11-26
Simpson, D. D. og K. L. Marsh (1986): Relapse and recovery among opioid addicts 12 years after treatment, in Tims, F. M. og C. G. Leukefeld (red): Relapse and Recovery in Drug Abuse. NIDA Research Monograph 72, Department of Health and Human Services, Public Health Service, Rockville: Maryland.
Steffens, Vibeke (1993): Minnesota-modellen i Danmark - mellem tradition og fornyelse. SOC-POL, Holte
Stephens, R. S., L. Curtin, E. E. Simpson & R. A. Roffman (1994): Testing the abstinence violation effect construct with marijuana cessation, in Addictive Behaviors, Vol. 19, side 23-32, USA
Vopicelli, J. (1989): Psychoactive Substance Abuse Disorders, in Rosenhan og Seligman, 1989)
Wesson, D. R, B. E. Havassy og D. E. Smith: Theories of Relapse and Recovery and Their Implications for Drug Treatment, in Tims, F. M. og C. G. Leukefeld (red): Relapse and Recovery in Drug Abuse. NIDA Research Monograph 72, Department of Health and Human Services, Public Health Service, Rockville: Maryland.
Zimmer, G. (1989): Die Widersprüche im Lernen entwickeln - Thesen für einen subjektwissenschaftlichen Paradigmwechsel im pädagogischen Handeln, in Forum kritische Psychologie, Argument Verlag, Berlin


sidens top

[indhold] [kap 1] [kap 2] [kap 3] [kap 4] [kap 5] [kap 6] [kap 7] [kap 8] [litteratur] [bilag]