Fagligt Selskab for Misbrugerbehandling
Fagligt stof

 Situationsspecifik coping i misbrugbehandling


En case study af gruppebehandling af stofmisbrugere
Af Morten Hesse

Kapitel 1. Emne og motivation
1.1 Indledning
1.2 Behandlingsprojektet og institutionen

Kapitel 2. Misbrug i teori og forskning
Indledning
2.1 Hvad er modeller af misbrug og afhængighed
2.2 Den psykiatriske sygdomsmodel
2.3 Minnesotamodellen
2.4 Misbrug som indlært adfærd
2.5 Behandlingseffektforskning
2.6 Opsamling og konklusion

Kapitel 3. Behandlingsteori
3.1 Kognitiv terapi
3.2 Marlatts teori om misbrug og tilbagefald

Kapitel 4. Metode
Indledende bemærkninger
4.1 Spørgsmål i klinisk forskning
4.2 Kliniske forskningsmetoder
4.3 Opsamling og specialets placering i feltet

Kapitel 5. Design af behandling og evaluering
5.1 Behandlingsdesign
5.2 Evalueringsmetoder

Kapitel 6. Empiri
6.1 Indledning
6.2 Gennemgang af baggrundsvariable
6.3 Strategier imod misbruget
6.4 Deltagernes tilfredshed og syn på behandlingen
6.5 Uddybende interviews
6.6 Bias
6.7 Konklusion

Kapitel 7. Diskussion
7.1 Indledning
7.2 Evalueringsmetoderne
7.3 Situationsspecifik coping i arbejde med stofmisbrugere
7.4 Attribution af årsager til forandring i behandlingen
7.5 Registrering: selvobservation og planlægning

Kapitel 8. Perspektiver for arbejde med misbrug

Litteratur

Bilag


sidens top

[indhold] [kap 1] [kap 2] [kap 3] [kap 4] [kap 5] [kap 6] [kap 7] [kap 8] [litteratur] [bilag]


Retur